Toimialamurros

Tietoliikennemarkkinassa alkanut toimialamurros jatkuu edelleen. Voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö vaatii nopeaa reagointia, uusia oivalluksia liiketoiminnassa sekä jatkuvia investointeja nopeaan ja laajaan verkkoon.

Lue lisää

Kasvu

DNA:n jatkaa määrätietoista ja vakaata kasvuaan sekä kuluttaja- että yritysliiketoiminnassa. DNA pyrkii säilyttämään vahvan jalansijan mobiililaajakaistamarkkinassa ja vahvistamaan asemaansa alan johtavana tv-toimijana.

Lue lisää

Kumppanuudet

DNA valitsee ennakkoluulottomasti innovatiivisia kumppaneita, joiden kanssa rakentaa tulevaisuuden tietoliikennealaa. Rohkea kumppanoituminen niin start-upien kuin isojen brändien kanssa on DNA:n yksi menestystekijä.

Lue lisää

Verkkolaajennukset

DNA:lla on merkittävä rooli yhteiskunnassa tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä. Vuonna 2013 saavutettu voitto 800 MHz taajuushuutokaupassa tarjoaa DNA:lle mahdollisuuden kehittää 4G-verkkoa erityisesti haja-asutusseuduilla.

Lue lisää

Uusi työ

Vuonna 2013 DNA jatkoi työtapojen ja työympäristön uudistamista usealla paikkakunnalla. Yhtiön mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. DNA:n henkilöstö on ottanut mutkattoman työn vastaan erittäin positiivisesti.

Lue lisää

Tietoyhteiskunta

DNA rakentaa laadukkaita ja nopeita yhteyksiä ja huolehtii näin osaltaan tietoyhteiskunnan kehittymisestä. Vastuullisena toimijana DNA ottaa huomioon muuttuvan yhteiskunnan palvelutarpeet ja kehittää älykästä M2M-teknologiaa.

Lue lisää