Yritysvastuun painopistealueet määriteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa

DNA toteutti syksyllä 2011 laajamittaisen yritysvastuun olennaisuusanalyysin, jonka osana lähetettiin sidosryhmäkysely lähes 5 000:lle sidosryhmän edustajalle. Kyselyyn vastasi noin 14 prosenttia vastaanottajista. Kysely lähetettiin sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. 

  • Sisäiset sidosryhmät: Henkilöstö ja omistajat
  • Ulkoiset sidosryhmät: Asiakkaat, viranomaiset, järjestöt, rahoitus- ja vakuutusmarkkinat, media, toimitusketju ja kumppanit.

Sidosryhmäkyselyn tavoite oli kartoittaa eri sidosryhmien näkemyksiä DNA:n yritysvastuusta sekä tunnistaa yritysvastuun painopistealueita ja sopivia viestintäkeinoja. Vastauksissa korostui toive viestinnän konkreettisuudesta ja ymmärrettävyydestä. Toivotuimpia viestintäkanavia olivat yhtiön kotisivut ja sähköposti.

Eri sidosryhmillä selkeitä erityistarpeita

Sidosryhmäkyselyn tulosten perusteella sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmille tärkeimpiä yritysvastuun näkökohtia ovat verkon toimintavarmuus sekä tietoturva. Lisäksi vastaajille oli tärkeää kotimaiset investoinnit sekä ympäristöystävällisten teknologisten ratkaisujen kehittäminen.

Työtyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin panostaminen oli henkilöstölle merkittävä näkökohta. Asiakkaat puolestaan kokivat sähköisten palvelujen kehittämisen, asiakaspalvelun ja lupausten pitämisen erittäin tärkeäksi.

Sidosryhmäkyselyssä yritysvastuun tärkeimmiksi näkökohdiksi nousseet asiat on esitetty oheisessa olennaisuusmatriisissa. Näkökohdat on ryhmitelty neljään kategoriaan:

  1. Infrastruktuuri ja hankinta
  2. DNA
  3. Asiakas
  4. Yleiset

Yritysvastuun olennaisuusmatriisi

Yritysvastuun olennaisuusmatriisi

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy