Kannattavuus ja hyvä kilpailukyky

Taloudellinen vastuu

DNA:n taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että yhtiö vastaa asiakkaiden ja omistajien odotuksiin, panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin sekä investoi ja kehittää uusia tuotteita. Liiketoiminnan kannattavuus ja hyvä kilpailukyky ovat taloudellisen vastuun kulmakiviä ja edellytyksiä yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuulliselle liiketoiminnalle.

Taloudellisen tuloksen saavuttamista ohjaavat vastuulliset periaatteet: avoin ja läpinäkyvä viestintä, hyvä hallintotapa sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteiden huomioiminen taloudellisessa päätöksenteossa. DNA:n toimintaympäristö on lisäksi vahvasti viranomaisten sääntelemää.

DNA raportoi taloudestaan vuosineljänneksittäin ja toimii lainsäädännön ja yleisten sopimusten mukaisesti. DNA laatii osavuosikatsaukset ja konsernitilinpäätöksen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan.

Investoinnit ja työllistäminen kotimaassa

DNA:n investoinnit vuonna 2012 olivat 136,3 miljoonaa euroa (119,5 vuonna 2011) eli 17,7 prosenttia liikevaihdosta (16,4). Merkittävimmät yksittäiset investoinnit olivat 3G- ja 4G-verkko- sekä kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit.

DNA:n liiketoiminta on käytännössä kokonaan Suomessa, jossa se työllisti vuoden 2012 lopussa 1 427 ihmistä ja välillisesti noin 1 000. Vuonna 2012 DNA:n henkilöstömäärä kasvoi 392 henkilöllä. Konsernin liiketoiminta on kasvanut paikallisten puhelinyhtiöiden yhdistymisen sekä puhelinpalvelukeskusten ja myymäläketjujen perustamisen myötä. DNA:lla on vahva alueellinen läsnäolo yhteensä noin sadassa toimipaikassa Suomessa.

Vuosi 2012 toi mukanaan sekä hyviä että huonoja uutisia työllistämisen kannalta. Keväällä 2012 yhtiö ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut toiminnan tehostamiseksi. Uudelleenjärjestelyiden tuloksena DNA:sta irtisanottiin 57 henkilöä.

DNA osti ulkoistuskumppaniltaan GoExcellentiltä asiakaspalvelukokonaisuuden heinäkuussa, ja yhtiön henkilömäärä kasvoi noin 470:lla. Järjestely tukee DNA:n vahvaa keskittymistä asiakaspalveluun ja kustannustehokkuuteen.

Joulukuussa 2012 DNA ilmoitti palkkaavansa vuoden 2013 aikana 40 uutta asiakaspalvelijaa Taivalkosken asiakaspalveluun. Muutoksen myötä Taivalkosken asiakaspalvelun kokonaishenkilömäärä lähes kaksinkertaistuu. Asiakaspalvelukeskuksen laajentaminen oli tärkeä työllistämispäätös Taivalkosken kunnalle.


Taivalkoski sai joululahjan etukäteen

DNA päätti joulukuussa 2012 laajentaa Taivalkosken asiakaspalveluyksikköään 40 uudella asiakaspalvelijalla.

 

DNA:n suorat taloudelliset vaikutukset toimintaympäristöön

DNA taloudelliset vaikutukset 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy