Vastuullinen kumppanuus

Vastuullinen kumppanuus oli vuonna 2012 DNA:n yksi keskeinen yritysvastuun kehitysalue ja se nousi myös vuoden 2013 yritysvastuun painopistealueisiin. Vastuullinen kumppanuus merkitsee DNA:lle vastuullisuusnäkökulman huomioimista läpi koko arvoketjun infrastruktuuri-investoinneista ja hankinnoista aina asiakkaalle toimitettavaan palveluun ja lopputuotteeseen. Vastuullisuus huomioidaan erityisesti hankinnoissa ja uusissa yhteistyösopimuksissa kumppaneiden kanssa.

Vastuullisena kumppanina DNA edellyttää myös kumppaneiltaan enenevässä määrin taloudellisen, ympäristöllisen sekä sosiaalisen vastuun huomioimista. Vuonna 2012 yhtiö panosti erityisesti toimitusketjun hallintaan ja toimittajien eettiseen velvoittamiseen. Vuodesta 2012 alkaen kaikissa uusissa tekniikan ja logistiikan hankintasopimuksissa on eettinen sopimusliite. Liite perustuu YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin työntekijän perusoikeuksista. Lisäksi se kattaa ympäristövastuun näkökohdat. Sopimusliite velvoittaa myös toimittajan alihankkijoita.

DNA:n eettiset periaatteet koskevat koko konsernin henkilöstöä. Eettiset periaatteet linjaavat konsernin arvot, toimintatavat sekä yhteydenottokanavat ja toimenpiteet epäselvissä tilanteissa.

Yritysvastuun arvoketju

Yritysvastuun arvoketju

Vastuullista kierrättämistä Kuusakosken kanssa

DNA jatkoi vuonna 2012 radioverkon modernisointia uuden sukupolven tukiasema­laitteilla. Yhtiölle oli tärkeää, että käytöstä poistetut tukiasemat päätyvät vastuullisen kotimaisen kierrätyskumppanin haltuun.

 

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy