Myönteistä kehitystä työtyytyväisyydessä

Vuosittain toteutettavassa työtyytyväisyystutkimuksessa työtyytyväisyyden yleisindeksi oli 4,4 vuonna 2012 (maksimi 6,0). Suunta on ollut nousujohteinen jo useamman vuoden. Esimiestyön yleisindeksi kasvoi hiukan 4,7:ään. Kyselyssä lähiesimiestyö sai erityiskiitosta.

Tutkimus osoitti DNA:n vahvuudeksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön, jonka keskuudessa vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteishenki. Kyselyyn vastanneet antoivat positiivista palautetta DNA:n tarjoamista mahdollisuuksista sovittaa yhteen työtä ja vapaa-aikaa esimerkiksi Mutkattoman työn kautta.

Syksyllä valmistunut uusi DNA Talo sai paljon hyvää palautetta, samoin henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen. Aiemmin tapahtunut organisaatiouudistus koettiin henkilöstön keskuudessa onnistuneeksi ratkaisuksi. Uusi organisaatio mahdollistaa virtaviivaisemman ja nopeamman toiminnan.

Toimitilojen kehittäminen oli tutkimuksen mukaan edelleen yksi tärkeä kehittämiskohde vuonna 2012. Tästä syystä uuden toimitilakonseptin mukaiset työtilat palvelevat DNAlaisia Helsingin Käpylän lisäksi pian yhä useammalla paikkakunnalla.

Uusi organisaatio mahdollistaa virtaviivaisemman ja nopeamman toiminnan.

Henkilöstön kehittämistä ja esimiesvalmennusta

DNA Oy järjesti vuonna 2012 Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET), johon osallistui myös DNA Kauppa Oy:n henkilöstöä ja johon DNA:n esimiehillä on mahdollisuus hakeutua. Lisäksi DNA:n asiakaspalvelun esimiehiä koulutettiin Myynnin ammattitutkintoon (MYAT).

Yhtiö panosti vuonna 2012 vahvasti osaamisen kehittämiseen osana jokapäiväistä esimiestoimintaa. Laaja sisäinen verkkokoulutusmateriaali tuki esimiestyötä.

Vahva panostus henkilöstön työhyvinvointiin

DNA tarjoaa työntekijöilleen lakisääteistä laajemman työterveyshuollon ja lääkäripalvelut. Vuonna 2012 yhtiö tuki henkilöstön Irti tupakasta -kampanjaa ja jatkoi varhaisen välittämisen mallin jalkauttamista. Varhaisen välittämisen mallilla DNA pyrkii pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen puuttumalla työhyvinvoinnin ongelmiin mahdollisimman varhain. Mallin tarkoituksena on edistää yhteistä vastuuta töiden sujumisesta, työturvallisuutta sekä esimiesten taitoa ottaa asioita puheeksi.

Suosittu työhyvinvointipäivä järjestettiin jälleen syksyllä 2012. Tapahtumassa tarjottiin vinkkejä omasta terveydestä huolehtimiseen ja annettiin tukea oman työkyvyn ylläpitämiseen.

Vuonna 2012 DNA panosti henkilöstön ergonomiatietoisuuden lisäämiseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Eri toimipaikoilla järjestettiin tietoiskuja ja tietoa jaettiin myös Intranetissä ja henkilöstölehdessä.

Vuonna 2012 DNA lanseerasi DNA Liikkuu -kortin. Yhteistyössä kumppaninsa kanssa DNA tarjoaa kohdistettuja liikuntakampanjoita. Vuonna 2012 DNA järjesti esimerkiksi aikuisten uinti- ja juoksutekniikkakoulun ja tätä kautta mahdollisuuden osallistua leikkimieliseen yritysmaratoniin. Lisäksi aktiivinen kerhotoiminta jatkui vilkkaana kaikissa toimipisteissämme.

DNA-kummit järjestivät vuonna 2012 erilaisia hyvän mielen tempauksia eri paikkakunnilla. DNA-kummit ovat vapaaehtoisia DNAlaisia, jotka viestivät, opastavat, järjestävät tapahtumia sekä yllätyksiä ja luovat yhteishenkeä DNA:n eri toimipaikoissa.


Vastuullinen työnantaja

DNA oli ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa allekirjoittamassa Monimuotoisuussitoumusta yhdessä 17 muun yrityksen kanssa, kun Suomen Monimuotoisuusverkosto lanseerattiin lokakuun alussa yritysvastuuverkosto FIBSin järjestämässä tilaisuudessa.

 

Työsuhdemuodot


Työsuhdemuoto 2012* 2011 2010
Toistaiseksi 1 403 1 015 955
Määräaikaiset 24 20 48
Yhteensä 1 427 1 035 1 003

* Sisältää myös GoExcellentin tiedot 1.7.2012 alkaen.

 

Työaikamuodot


Työaikamuodot 2012* 2011 2010
Kokoaikaiset 1336 997 963
Osa-aikaiset 91 38 40
Yhteensä 1 427 1 035 1 003

* Sisältää myös GoExcellentin tiedot 1.7.2012 alkaen.

 

Sukupuolijakauma


Sukupuolen mukaan 2012* 2011 2010
Naiset 611 333 318
Miehet 816 702 685
Yhteensä 1 427 1 035 1 003

* Sisältää myös GoExcellentin tiedot 1.7.2012 alkaen.

 

Ikäjakauma


Ikäryhmittäin 2012* 2011 2010
< 25 6 % 3 %
25–34 31 % 27 % 34 %
35–44 31 % 37 % 34 %
45–54 23 % 25 % 24 %
55–64 9 % 8 % 7 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %

* Sisältää myös GoExcellentin tiedot 1.7.2012 alkaen.

 


Naisten prosenttiosuus henkilöstöryhmittäin *


Naisia on henkilöstöryhmistä seuraavasti:

Johtajista 25 %
Ylemmistä toimihenkilöistä 25 %
Toimihenkilöistä 36 %
Työntekijöistä 15 %

* Ei sisällä GoExcellentin tietoja.

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy