Tapahtumarikas vuosi

Sosiaalinen vastuu

DNA:n henkilöstöjohtaminen perustuu yhtiön strategiaan sekä sitä tukevien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinnon tehtävä on varmistaa strategian mukainen HR-toiminta ja sen kehittäminen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon visio on olla tulevaisuuteen katsovien, osaavien ja motivoituneiden ihmisten arvostettu työpaikka.

Vuosi 2012 sisälsi henkilöstön näkökulmasta lukuisia muutoksia. Merkittävimpiä olivat organisaatiomuutos, asiakaspalvelun osto osaksi DNA:ta, työympäristön uudistaminen ja siihen olennaisesti liittyvä työtavan muutos – Mutkaton työ. Muutosten onnistumista tuki henkilöstön työtyytyväisyyden myönteinen kehittyminen pääsääntöisesti kaikilla mitatuilla osa-alueilla.

Huhtikuussa 2012 käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena matriisiorganisaatio purettiin ja yhtiössä siirryttiin linjaorganisaatioon. Uusi organisaatio astui voimaan 10.6.2012. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, ja liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin henkilöstövaikutukset jäivät olennaisesti arvioitua pienemmiksi.

DNA:n asiakaspalveluosaaminen vahvistui entisestään, kun DNA ja GoExcellent sopivat liiketoimintakaupasta 1.7.2012. Tämän seurauksena 470 DNA:n asiakaspalvelua hoitavaa henkilöä siirtyi GoExcellentiltä DNA:n palvelukseen. Siirron jälkeen noin joka kolmas DNAlainen työskentelee asiakaspalvelun asiantuntijana.

Elokuussa suuri osa pääkaupunkiseudun henkilöstöstä siirtyi uusiin toimitiloihin Helsingin Käpylään. Samassa yhteydessä lanseerattiin Mutkaton työ -kokeilu, joka perustuu joustavuuteen ja luottamukseen: mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa.

Visiomme on olla tulevaisuuteen katsovien, osaavien ja motivoituneiden ihmisten arvostettu työpaikka.

Muualla verkossa

DNA työnantajana

 
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy