Markkinoiden muutostahti kiihtyy

DNA:n toimintaympäristö on toimialamurroksessa, joka vaatii yhä nopeampaa reagointikykyä ja tehokkuutta. Myös Suomen tietoliikennemarkkinan kilpailutilanne jatkui vuonna 2012 kireänä. Kireä kilpailu asettaa korkeat vaatimukset etenkin kustannuskilpailukyvylle mutta myös operaattoreiden järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle.

Toimintaympäristö

DNA kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään ympäristössä, joka muuttuu vahvasti. Älypuhelinten määrän kasvun myötä globaalit internet- ja sovelluspohjaiset liiketoimintamallit laajenevat. Muita muutosvoimia ovat nopeasti kasvavat liikennemäärät, niiden vaatimat teknologiainvestoinnit ja kasvavat operatiiviset kustannukset sekä sääntelyn kiristyminen. Kehittyvät päätelaitteet, nopeat verkot ja uudet katselutottumukset muokkaavat televisiomarkkinaa.

Älypuhelinten kysyntä kuluttajien keskuudessa jatkui vahvana vuonna 2012. Myös tablettitietokoneiden suosio kasvoi ja verkkoon liitettyjen tablettien määrä kuusinkertaistui vuonna 2012. Matkaviestinpalveluiden eli mobiilipuhe- ja liikkuvan laajakaistan palveluiden kysyntä oli vahvaa. Taloyhtiöiden kiinteistölaajakaistapalveluiden suosio lisääntyi, koska yhä useampi taloyhtiö tarjoaa asukkailleen valmiit kiinteät laajakaistayhteydet ja televisiopalvelut. Maksutelevisiopalveluiden kysyntä noudatti tyypillistä kausivaihtelua.

Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa. Yritykset siirtyivät enenevässä määrin kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinpalveluihin, mikä näkyi vuonna 2012 sekä mobiilipuhepalveluiden myynnin kasvuna että kiinteän verkon puhepalveluiden myynnin laskuna. Mobiililaajakaistapalveluiden kasvu oli vahvaa ja kiinteän verkon yrityslaajakaistapalveluiden kysyntä jatkui tasaisena.


Toimintaympäristö vuonna 2012

kilpailutilanne

 

DNA kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään ympäristössä, joka muuttuu vahvasti.

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy