Strategian ytimessä kustannuskilpailukyky ja kasvu

DNA:n strategisia tavoitteita ovat kestävän kustannuskilpailukyvyn ja kasvun rakentaminen. Vuoden 2012 aikana DNA toteutti strategiaansa muun muassa suoraviivaistamalla konsernin liiketoimintarakennetta.

strategia

DNA:n toimintamallin ytimessä ovat kustannustehokkuus, kevytrakenteisuus, nopealiikkeisyys ja innovatiivisuus. Vuonna 2012 toteutettu liiketoimintarakenteen suoraviivaistaminen ja selkeyttäminen kasvatti yhtiön kustannuskilpailukykyä ja nopeutti päätöksentekoa. Organisaatiouudistuksessa DNA:n matriisiorganisaatio purettiin ja tilalle perustettiin kuluttaja-, yritys- ja tekniikkayksiköt.

Kevytrakenteinen toimintamalli mahdollistaa DNA:n jatkuvan uusiutumisen. Nopealiikkeisyys ja innovatiivisuus antavat DNA:lle hyvät eväät toimimiseen entisestään kiristyneen kilpailun markkinassa ja mahdollistavat uusien tehokkaiden toimintamallien jatkuvan kehittämisen.

Asiakkaat korostuvat

Kosketuspinta asiakkaisiin myynnin ja asiakaspalvelun kautta on DNA:n strategiassa keskeisessä asemassa. Kesäkuun 2012 lopussa DNA hankki ulkoistuskumppaniltaan GoExcellentiltä asiakaspalvelukokonaisuuden, joka sijoitettiin strategian mukaisesti osaksi kuluttaja- ja yritysliiketoimintoja. Muutoksen vaikutus näkyy parantuneena asiakastyytyväisyytenä ja positiivisena kehityksenä kulurakenteessa.

Syyskuussa 2012 DNA WELHON asennus- ja viankorjaustoiminnot siirrettiin osaksi DNA:n liiketoimintaa. DNA WELHON palveluita eli kiinteää laajakaistaa ja kaapelitelevisioita koskeva muutos on luontevaa jatkoa asiakasrajapinnan laajentamisessa.

Vuonna 2012 asiakaspalvelun tavoitteena oli saada asiakkaiden asiat yhden yhteydenoton aikana kerralla kuntoon.

Vuoden 2013 painopistealueita DNA:lla ovat kuluttajaliiketoiminnassa viihdepalvelukokonaisuuden rakentaminen ja yritysliiketoiminnassa yleisen tunnettuuden lisääminen ja yritysten viestintäpalvelujen myynnin kasvun nopeuttaminen.

Asiakaspalvelun sijoittaminen DNA:n organisaatioon paransi asiakastyytyväisyyttä.

Nopeat verkot

Matkapuhelinverkon tiedonsiirtomäärät jatkavat nopeaa kasvuaan. Verkkojen laajentaminen ja suurempien nopeuksien mahdollistaminen oli vuonna 2012 yksi DNA:n suurimpia investointikohteita.

Vuonna 2012 DNA:n verkkoa laajennettiin voimakkaimmin 3G-tekniikalla ja Dual Carrierilla (DC), joita lähes kaikki käytössä olevat päätelaitteet pystyvät hyödyntämään. DNA:n 3G-verkko kattaa 95 prosenttia väestöstä.

4G LTE:n merkitys kasvaa nopeasti. Jo yli puolet suomalaisista asuu DNA:n DC- ja LTE-tekniikoihin perustuvien 4G-nopeuksien kattamilla alueilla. Palvelut, jotka aikaisemmin vaativat kiinteän verkon yhteyksiä, toimivat jatkossa myös 4G-matkaviestinverkossa. Nopeat kuitu- ja kaapelipohjaiset laajakaistat ovat edelleen suosittuja.

Vuonna 2013 toimialamurros jatkuu. Verkko- ja päätelaiteteknologioitten kehitysvauhti kiihtyy, mikä tuo uusia ansaintamahdollisuuksia ja datakäytön kasvua.

Verkkojen laajentaminen ja suurten nopeuksien mahdollistaminen ovat suurimpia investointejamme.

Kasvun ajurit

strategia

 

 

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy