Uuden ajan operaattori vahvana myös tulevaisuudessa

DNA:ssa on käynnistymässä uuden kasvun aika. Kasvu tehdään osoittamalla palvelujemme ja mobiiliteetin tuoma lisäarvo.

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo LeinoTietoliikennealan toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Markkinaan tulee uusia toimijoita, kilpailutilanteen kiristyminen kiihtyy ja alan sääntely lisääntyy. Operaattorin on löydettävä uusia kasvun mahdollisuuksia, joita me DNA:ssa olemme aina löytäneet.

Murroksesta selviämiseksi ja kestävän toimintamallin luomiseksi DNA on valinnut strategian avaintekijöiksi kevytrakenteisuuden, nopealiikkeisyyden, kustannustehokkuuden ja innovatiivisuuden.

Kevytrakenteisuutta DNA toteuttaa purkamalla oikea-aikaisesti ja ennakkoluulottomasti vanhoja toimintamalleja, järjestelmiä ja tuotteita. Nopealiikkeisyys näkyy suoraviivaisessa johtamismallissa ja selkeässä organisaatiossa.

Tehokkuus syntyy oikein rajatuista prosesseista, henkilöstön liiketoiminnallisesta osaamisesta ja kustannustietoisuudesta. Innovatiivisuus näkyy pääosin perustoimintamme jatkuvassa kehittämisessä, mutta luomme myös uusia liiketoimintamalleja ja kumppanoidumme uudella, rohkealla tavalla.

Haluamme olla uuden ajan operaattori.

Yhtiöllä on vahvan kasvun historia. Olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kasvu on DNA:n ytimessä. Siksi tavoitteemme on kasvaa jatkossakin.

DNA jatkaa vuonna 2013 alan vahvana toimijana, jolla on nopeat verkot sekä voimaa ja kykyä investoida verkkojen kapasiteettiin. Johtavana televisiotoimijana tuomme myös innostavaa sisältöä innovatiivisten palvelujen avulla kaikkien suomalaisten ulottuville.

Kiitän omasta ja koko hallituksen puolesta toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemeä, koko johtoa ja henkilöstöä innostuneesta asenteesta ja osaavasta työstä! Johdon ja hallituksen hyvä yhteistyö jatkui koko katsausvuoden. Kiitän myös omistajia, joilta hallitus ja johto on saanut kannustavan tuen luotsata DNA:ta kohti tulevaisuutta.

Jarmo Leino

Jarmo Leino

hallituksen puheenjohtaja

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy