Avainluvut

Konsernin tunnusluvut


Milj. € 2012 2011 Muutos -%
Liikevaihto 769,2 727,5 5,7 %
Käyttökate 190,7 188,4 1,2 %
- osuus liikevaihdosta, % 24,8 25,9
Poistot 134,6 137,6
Liikevoitto 56,1 50,8 10,4 %
- osuus liikevaihdosta, % 7,3 7,0
Tilikauden tulos 36,0 35,8 0,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 7,2 6,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 6,3 5,7
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa*** 19,9 20,4
Matkaviestinnän liittymäkohtainen asiakasvaihtuvuus (CHURN), %*** 15,7 16,4
Investoinnit 136,3 119,5
- osuus liikevaihdosta, % 17,7 16,4
Rahavirta investointien jälkeen** 33,6 9,0
*liukuva 12 kk
** sisältää yritysostot
*** sisältää postpaid-puheliittymät

31.12.2012 31.12.2011
Nettovelka, milj. € 257,7 153,2
Nettovelka/käyttökate 1,35 0,81
Velkaantumisaste (gearing), % 48,7 24,5
Omavaraisuusaste, % 54,1 62,2
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 427 1 035

Matkaviestinliittymät*, tuhat kpl

* puheliittymät ja liikkuva laajakaista
2008 2009 2010 2011 2012
Matkaviestinliittymät 1 663 1 947 2 108 2 285 2 428

Kiinteän verkon liittymät, tuhat kpl

2008 2009 2010 2011 2012
Laajakaista 190 180 291 299 311
Kaapeli-tv 263 270 598 602 596
Puhe 229 197 171 138 120

Liikevaihto ja käyttökate, M€

2008 2009 2010 2011 2012
Liikevaihto 647,1 652,2 690,5 727,5 769,2
Käyttökate 165,2 167,2 182,1 188,4 190

Investoinnit, M€

2008 2009 2010 2011 2012
Investoinnit 95,0 87,9 83,4 119,5 136,3

Osakekohtainen tulos ja osinko, €

2008 2009 2010 2011 2012
Tulos/osake 6,2 -7,46 5,35 3,73 4,15
Osinko/osake tilivuodelta 4,0 4,4 5,2 3,50 4,13

Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste, %

2008 2009 2010 2011 2012
Omavaraisuusaste 60,8 55,3 63,6 62,2 54,1
Velkaantumisaste 29,2 34,0 16,1 24,5 48,7

ARPU ja churn

ARPU = matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto
Churn = matkaviestinliittymien vaihtuvuus
2008 2009 2010 2011 2012
ARPU 24,5 22,6 21,7 20,4 19,9
Churn 13,7 16,4 18,7 16,4 15,7
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy