Kasvua ja kehitystä usealla rintamalla

Vuosi 2012 oli DNA:lle muutosten ja kasvun aikaa. Kilpailu säilyi kireänä, mikä asetti vaatimuksia erityisesti kustannustehokkuudelle sekä verkkoinfrastruktuurin laadulle.

Tietoliikennemarkkinan murros jatkui kiivaana. Jatkuva teknologinen kehitys, tarve laajemmille palvelukokonaisuuksille, uudet käyttötavat, entistä nopeammat tietoliikenneyhteydet sekä matkaviestinpalveluiden merkityksen lisääntyminen tarkoittavat DNA:lle uuden kasvun mahdollisuuksia.

Vuosi 2012

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy