Konsernin tunnusluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


TULOSLASKELMA 31.12.2012 31.12.2011
Liikevaihto, milj. e 769 728
Käyttökate, milj. e 191 188
Käyttökate, % liikevaihdosta 24,8 % 25,9 %
Liikevoitto, milj. e 56 51
Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,3 % 7,0 %
Tilikauden voitto, milj. e 36 36Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,3 % 5,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 % 6,6 %TASE

Omavaraisuusaste, % 54,1 62,2 %
Nettovelka / Käyttökate 1,35 0,81
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 48,7 24,5 %
Taseen loppusumma, milj. e 996 1 019INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN

Bruttoinvestoinnit, milj. e 136 120
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 17,7 % 16,4 %HENKILÖSTÖ

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1 285 1 008Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), e 4,15 3,73
Osakekohtainen oma pääoma, e 60,7 65,1
Osakekohtainen osinko, e 4,13 3,10
Osinko tuloksesta, % 99,5 % 83,1 %
Efektiivinen osinkotuotto, %
-
Hinta/voittosuhde (P/E)
-
Osakkeen kurssikehitys
-
Osakekannan markkina-arvo
-
Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana
-
Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana prosentteina
-
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 9 611 9 611
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 kpl) 9 611 9 611
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy