Hallituksen esitys voitonjaosta

DNA Oy:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 167.672.038,88 euroa, josta tilikauden voitto on 51.155.121,39 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 4,13 euroa osakkeelta. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 35.016.337,16 euroa.

DNA Oy
Hallitus

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset


Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2013

Jarmo Leino


Juha Ala-Mursula
hallituksen puheenjohtaja


hallituksen jäsen


Hannu Isotalo


Jukka Ottela
hallituksen jäsen


hallituksen jäsen


Tuija Soanjärvi


Anssi Soila
hallituksen jäsen


hallituksen jäsen


Riitta Tiuraniemitoimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.


Helsingissä 15 helmikuuta 2013
PricewaterhouseCoopers OyKHT-yhteisö

Johan KronbergKHT 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy