Sanasto

2G

Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä, digitaalinen kapeakaistainen matkaviestinjärjestelmä kuten GSM.*

3G

Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä, digitaalinen laajakaistainen matkaviestinjärjestelmä, jossa pyritään saamaan aikaan maailmanlaajuinen peittoalue; esim. eurooppalainen UMTS.*

4G

Neljännen sukupolven matkaviestintekniikka, jonka avulla voidaan siirtää erittäin nopeasti suuria määriä puhetta ja tietoa*. Mm. LTE- ja 3G-verkkoon perustuva UMTS dual carrier -tekniikat täyttävät 4G-määritelmän (ITU, joulukuu 2010).

A

ADSL (asymmetric digital subscriber line)

asymmetrinen digitaalinen tilaajaliittymä mahdollistaa nopeat datayhteydet tavallista puhelinjohtoa pitkin tilaajalta operaattorille. Asymmetrisyys tarkoittaa, ettei kanava tilaajalta operaattorille päin ole yhtä nopea kuin kanava operaattorilta tilaajalle. Puhelinliikenne ja ADSL-tietoliikenne käyttävät samaa kaapelia omilla taajuusalueillaan, ja tiedonsiirtonopeus yhteen suuntaan voi olla enimmillään 1–10 megabittiä sekunnissa.*

Antenna ready HD

Maanpäällisten teräväpiirtolähetysten vastaanottoon hyväksytty vastaanotin.

C

CoIP (communications over Internet Protocol)

Joukko standardeja, jotka määrittelevät multimedian kuten äänen, tekstin, kuvien, videoiden ja muun digitaalisen datan lähetyksiä internetissä.

D

Digiboksi

Digisovitin eli vastaanotin, joka muuntaa digitaalisen signaalin analogiseen televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä.*

Downlink (DL, D/L)

Latausnopeus, datasiirron suunta tukiasemasta mobiilipäätelaitteeseen kuten matkapuhelimeen, ks. uplink.

Dual Carrier

Datansiirto matkaviestinverkossa käyttäen kahta 3G-yhteyttä samanaikaisesti. Dual carrierilla toteutetut yhteydet ovat ITU:n 4G-määritelmän piirissä.

DVB (Digital Video Broadcasting)

Joukko digitaaliseen televisioon liittyviä kansainvälisiä standardeja, jotka määrittelevät signaalin jakelutavan. Suomessa käytetään DVB-standardia; jakelustandardeja on neljää tyyppiä: DVB-T-, DVB-C-, DVB-S- ja DVB-H-standardi*.

DVB-T2

Uusin antenniverkon televisiolähetyksiin määritelty DVB-standardiperheen lähetysmuoto. Se tuo noin 55 % kapasiteetin lisäyksen nykyisin käytetyn DVB-T:hen verrattuna.

DVB-T2-viritin

DVB-T2 viritin tukee DVB-T2-lähetysstandardia ja osaa näin vastaanottaa sillä standardilla lähetettävää digi-tv-lähetettä.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)

DVB-standardi, jossa televisiolähetyksiin käytetään maanpäällistä eli antenniverkkoa. Termissä oleva T-kirjain tulee sanasta "terrestrial", joka tarkoittaa maanpäällistä.

DVB-C

DVB-standardi digitaalisen televisiokuvan lähettämiseksi kaapeliverkossa.Termissä oleva C-kirjain tulee sanasta "cable", kaapeli.

E

Ethernet:

Tekniikka, jota käytetään liitettäessä tietokoneita lähiverkkoon kiinteällä yhteydellä. Ethernetiin perustuvaa kiinteää lähiverkkoa voidaan kutsua Ethernet-verkoksi.*

G

Gigabitti (Gbit)

Miljardi bittiä, laajakaistaliikenteessä kulkevan datan määrää kuvaava yksikkö. Laajakaistaliikenteen tiedonsiirtonopeutta eli keskenään siirtoyhteydessä olevien laitteiden välillä kulkevan datan määrää aikayksikössä kuvaa yksikkö gigabittiä sekunnissa (Gbit/s).*

GRI-raportointi

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen ohje yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuun raportointiin. GRI kattaa seuraavat raportoinnin osa-alueet: talous, ympäristö, henkilöstökäytännöt ja työolot, ihmisoikeudet, vaikutukset yhteiskunnassa sekä tuotevastuu. ks. https://www.globalreporting.org

GSM (global system for mobile communications)

Yleiseurooppalainen toisen sukupolven (2G) matkaviestinjärjestelmä.

H

HDTV eli teräväpiirtotelevisio (High Definition Television)

Televisio, jonka kuvatarkkuus eli resoluutio on noin kaksinkertainen perinteiseen televisioon verrattuna. HDTV-lähetykset lähetetään kuvasuhteella 16:9, ja kuvan resoluutio vaihtelee välillä 1280 × 720 ja 1920 × 1080 pikseliä. Ohjelman tuotanto ja lähetys pitää toteuttaa teräväpiirtotekniikalla, ja lähetysten vastaanotto edellyttää HDTV-viritintä.

HSPA+ (evolved HSPA)

3G-matkaviestinnän datansiirtotekniikka, joka kasvattaa HSPA-radioverkon tiedonsiirtonopeutta tukiasemasta päätelaitteeseen 42 Mbit/s asti ja päätelaitteesta tukiasemaan 11 Mbit/s asti.

I

ICT (information and communication technology)

Tietotekniikka, tiedon automaattisen käsittelyn ja siirron välineet ja menetelmät sekä niiden käytön osaaminen. Myös ilmausta tieto- ja viestintätekniikka käytetään, kun halutaan korostaa näiden tekniikoiden liittymiä toisiinsa.*

IP (Internet Protocol)

Alunperin Yhdysvaltain puolustusministeriöstä alkunsa saanut dataverkkojen protokolla, jota käytetään mm. internetissä.

IP-televisio

Laajakaistatelevisio, laajakaistaverkossa tarjottu televisiopalvelu, jota katsotaan tyypillisesti televisiosta (vrt. internet-televisio: internet-verkossa välitettävä televisionomainen palvelu, jota katsotaan tyypillisesti tietokoneelta). Vastaanottoon tarvitaan televisioon liitettävä IPTV-vastaanotin.*

IPTV (Internet Protocol television)

Televisio-ohjelmien jakelu internet-protokollaan (IP) perustuvissa laajakaistaverkoissa.

ITU (International Telecommunication Union)

Kansainvälinen YK:n alainen tiedonsiirron yhteistyöelin, ks. www.itu.int

J

Joule (J)

GRI-ohjeistuksessa suositeltu energian mittayksikkö (1GWh = 3,6 TJ).

K

Kaapeliverkko

Televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä Televisiolähetysten lisäksi ns. kaksisuuntaista kaapeliverkkoa käytetään laajakaistayhteyksien tarjoamiseen. Maksutelevisio tuli Suomessa käyttöön ensimmäiseksi kaapeliverkossa.

Kanavanippu eli MUX

Televisio-ohjelmien siirtoon käytettävä taajuuskaista, jolle on sijoitettu useampia eri tv-kanavia. Esimerkiksi A-kanavapaketissa on 4 tv-kanavaa ja 3 radiokanavaa. Vastaavasti HD1-kanavapaketissa voi olla esimerkiksi 4 HD-kanavaa.

Kestävä kehitys

Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Brundtlandin komission määritelmään vuodelta 1987, jonka mukaan ”kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa". Kestävä kehitys jaetaan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. (lähde: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22119&lan=fi)

Kiinteä verkko

Tietoliikenneverkko/televerkko, jonka yhteyksistä pääosa on asennettu kiinteästi.*

L

LTE (Long Term Evolution)

4G-tekniikka, joka lisää matkaviestindatan siirtonopeuksia ja lyhentää viiveitä. Nopeudet nousevat parhaimmillaan 100 megabittiin sekunnissa. Toisin kuin edellisissä sukupolvissa, radioliikenne tukiasemasta päätelaitteeseen on toteutettu erilaisella tekniikalla kuin liikenne päätelaitteesta tukiasemaan.

M

M2M (machine to machine)

Laitteiden välinen kommunikointi.

Matkaviestinverkko

Matkaviestintään tarkoitettu tietoliikenneverkko, jossa päätelaitteen ja viestintäverkon yhteys on toteutettu vapaasti etenevillä radioaalloilla.

Megabitti (Mbit)

Miljoona bittiä, laajakaistaliikenteessä kulkevan datan määrää kuvaava yksikkö. Laajakaistaliikenteen tiedonsiirtonopeutta eli keskenään siirtoyhteydessä olevien laitteiden välillä kulkevan datan määrää aikayksikössä kuvaa yksikkö megabittiä sekunnissa (Mbit/s).*

Mobiilivarmenne

Suurimpien operaattoreiden sim-kortteihin liitettävä palvelu, joka toimii sähköisenä henkilöllisyystodistuksena. Sen avulla osoitetaan henkilöllisyys tunnistauduttaessa erilaisiin palveluihin verkossa, mobiilipalveluissa tai puhelun aikana sekä tehtäessä sähköisiä allekirjoituksia tai sitoumuksia. (lähde: www.mobiilivarmenne.fi)

Moniteknologiaradiotekniikka (multistandard radio, mixed mode)

Radioverkkotekniikka, joka perustuu ohjelmistoon ja jonka ansiosta sama tukiasema pystyy välittämään eri matkaviestinstandardien kuten 2G:n, 3G:n ja 4G:n liikennettä. Tekniikka mahdollistaa vakaammat yhteydet ja paremman kuuluvuuden lisäämättä tukiasemien määrää.

MUX, multiplex eli kanavanippu

Televisio-ohjelmien siirtoon käytettävä taajuuskaista, jolle on sijoitettu useampia eri tv-kanavia. Esimerkiksi A-kanavapaketissa on 4 tv-kanavaa ja 3 radiokanavaa. Vastaavasti HD1-kanavapaketissa voi olla esimerkiksi 4 HD-kanavaa.

O

Ohjelmistotoimilupa (ohjelmistolupa)

Ohjelmiston lähettäminen tai tarjolla pitäminen antennitelevisioverkossa edellyttää valtioneuvoston myöntämää ohjelmistotoimilupaa. Poikkeuksen muodostaa Yleisradio. Kaapelitelevisiotoimintaan, IPTV-palveluntarjontaan tai satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita. (lähde: www.viestintavirasto.fi)

S

SaaS (software as a service)

Verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia, kuten sähköposti tai kalenteri, käytettäväksi internetin kautta.*

SFN-teknologia (single frequency network)

Yksitaajuusverkkojakelu, jossa useat lähettimet lähettävät samanaikaisesti samaa signaalia samalla taajuudella. Teknologia hyödyntää taajuuksia tehokkaasti maanpäällisissä televisiolähetyksissä, parantaa lähettimien peittoa ja mahdollistaa kuvasignaalin vastaanoton saumattomasti mistä tahansa lähettimestä.

Single RAN (radio access network)

RAN on matkaviestinjärjestelmän liityntäverkko, joka mahdollistaa matkaviestimien kautta tapahtuvan liittymisen sekä matkaviestinnän runkoverkkoihin että kiinteisiin runkoverkkoihin.* Single RAN:n ansiosta yksi tukiasema pystyy välittämään kaikkia matkaviestinstandardeja (2G, 3G ja 4G).

T

T-antenniverkko (DVB-T-standardi)

DVB-lähetysmuoto, jossa televisiolähetyksiin käytetään maanpäällistä eli antenniverkkoa.

T2-antenniverkko (DVB-T2-standardi)

Uusin antenniverkon televisiolähetyksiin määritelty DVB-standardiperheen lähetysmuoto, joka tuo noin 55 % kapasiteetin lisäyksen aiemmin käytettyyn DVB-T:hen verrattuna.

Teräväpiirtotelevisio eli HDTV (High Definition Television)

Televisio, jonka kuvatarkkuus eli resoluutio on noin kaksinkertainen perinteiseen televisioon verrattuna. HDTV-lähetykset lähetetään kuvasuhteella 16:9, ja kuvan resoluutio vaihtelee välillä 1280 × 720 ja 1920 × 1080 pikseliä. Ohjelman tuotanto ja lähetys pitää toteuttaa teräväpiirtotekniikalla, ja lähetysten vastaanotto edellyttää HDTV-viritintä.

Tietoliikenne (teleliikenne)

Tiedonsiirtoon perustuva viestintä, jossa käytetään hyväksi sähkömagneettisia järjestelmiä.

Tietoliikenneverkko

Tiedonsiirto- ja välitysjärjestelmien ja muiden tietoliikennepalveluihin tarvittavien laitteiden muodostama kokonaisuus, jossa voidaan sähkömagneettisesti siirtää tietoa liitäntäpisteestä toiseen. Verkossa käytettävät sähkömagneettiset menetelmät voivat perustua esimerkiksi radioyhteyden tai optisen yhteyden hyödyntämiseen.*

Tilausvideo, VOD (video on demand)

Järjestelmä, jolla voidaan asiakaskohtaisesti tilata esim. elokuvia digitaalisessa muodossa käyttäen hyväksi laajakaistatilaajaliittymää

Tukiasema

Radioverkon lähetin- ja vastaanotinasema, johon telepäätelaitteet ovat radioyhteydessä.*

U

Ubiikki

Kaikkialla ja koko ajan läsnä oleva (lat. ubique, kaikkialla).

Uplink (UL, U/L)

Lähetysnopeus, datasiirron suunta mobiilipäätelaitteesta kuten matkapuhelimesta tukiasemaan, ks. downlink.

V

Valokuitu (optinen kuitu)

Kuitu, jonka sisällä kulkevaan valoon voidaan koodata tietoa.*

Verkkotoimilupa

Matkaviestin- ja televisiotoiminta edellyttävät Suomessa valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa. Yleisen teletoiminnan toimilupaa edellyttävät mm. GSM- ja UMTS-matkaviestinverkot sekä langattoman laajakaistan 450-verkko. Televisiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan maanpäällisiin (antenniverkon) digitaalisiin lähetyksiin. Kaapelitelevisiotoimintaan lupaa ei tarvita. (lähde: www.lvm.fi)

VHF-antenni

Antenni-HD-lähetysten katsomiseen tarvittava antenni.

VHF-kanavat

Radiotaajuusalue taajuusalueella 30MHz–300MHz, tulee sanasta Very High Frequency.

Video on Demand, tilausvideo (VOD)

Tilausvideo eli järjestelmä, jolla voidaan asiakaskohtaisesti tilata esim. elokuvia digitaalisessa muodossa käyttäen hyväksi laajakaistaistatilaajaliittymää.

VoIP (Voice over IP)

IP-puhe tai puheensiirto IP-protokollan päällä.

Y

Yhdysliikennemaksut

Teleyritysten toisilleen maksama korvaus kilpailijaverkkoon soitetuista puheluista (lähde: www.ficora.fi)

Yritysvastuu

Yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, yrityskansalaisuus tai vastuullinen yritystoiminta, engl. corporate responsibility (CR) tai corporate social responsibility (CSR), on yrityksen vastuuta toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön ja eri sidosryhmiin. Vastuullinen yritys noudattaa lakeja ja muita säädöksiä sekä ylittää lakien minimivaatimukset esim. panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin ja kuuntelemalla sidosryhmien toiveita. Yritysvastuu jaetaan useimmiten taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. (lähde: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3232)

Ä

Älypuhelin

Matkapuhelin, jossa on lisäksi tietokoneen ominaisuuksia ja riittävän suuri kapasiteetti. Älypuhelimessa on mm. graafinen käyttöliittymä, monipuolinen personoitava sovellusvalikoima ja internetyhteys.

* lähde: www.tsk.fi/

 Sisällys

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy