Työkalut

Ympäristövastuu

Suhteellista energiankulutusta alas modernisoinnilla

Globaali ilmastonmuutos tuo mukanaan yrityksille haasteita toimialaan katsomatta. DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä sopeuttaa toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi.

Yhtiö kantaa ympäristövastuunsa yhtäältä kehittämällä ympäristön kannalta edistyksellistä teknologiaa ja toisaalta tarjoamalla asiakkailleen mahdollisuuden hallita ympäristövaikutuksia joustavien internet- ja matkaviestinpalvelujen avulla. DNA noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja edellyttää tätä myös alihankkijoiltaan ja kumppaneiltaan.

Matkaviestinliikennettä välittävä radioverkko on sähkönkulutuk­sellaan DNA:n merkittävin ympäristövaikutusten tuottaja. Yhtiö jatkoi vuonna 2011 radioverkon modernisointia uuden sukupolven tukiasema­laitteilla, joissa erillisten tukiasemien rakentamisen sijaan kaikki matkaviestinteknologiat integroidaan yhteen tukiasemalaittee­seen. Uuden tukiasemateknologian energiatehokkuus 3G HSDPA-datan siirrossa on parantunut niin, että saman datamäärän siirron on vuositasolla laskettu kuluttavan 40 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna vanhan tekniikan tukiasemiin.

Uusi järjestelmä on yleisnimeltään Single RAN (Radio Access Network). Single RAN -järjestelmä mahdollistaa pienemmän määrän laitteita, mikä johtaa suhteessa pienempään energiankulutukseen. Toisaalta siirrettävän datan määrä kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti. Tämä vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa absoluuttisen energiankulutuksen kasvuun.

Vaikka tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen ja kustannustehokkuuden lisäämisen, kasvava teknologisten ratkaisujen käyttö lisää energiankulutusta huomattavasti.

Loppuvuonna 2011 lanseerattu 4G-teknologia pienentää edelleen suhteellista datamääräkohtaista energiankulutusta teknisen suorituskyvyn nousun myötä. DNA rakentaa antennitelevisiolä­hetysverkkoa jo olemassa oleviin matkaviestinverkon mastoihin ja hyödyntää lähetyksissään taajuuksia tehokkaasti.

Modernisoinnin ja 4G-teknologian käyttöönoton odotetaan parantavan verkon tehokkuutta huomattavasti samalla kun mobiililaajakaistan kapasiteettitarve kasvaa moninkertaiseksi.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja käytännössä

DNA on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota henkilökuntansa matkustamiseen ja suosinut matkustustarvetta vähentävien ratkaisujen kuten puhelin- ja videoneuvottelujen käyttämistä. Yritys tarjoaa työntekijöilleen joustavuutta työntekoon esimerkiksi etätyöskentelymahdollisuuden kautta.

Syyskuussa 2011 DNA uudisti CO2-päästörajoituksiaan työsuhdeautoille. Uusien CO2-rajoitusten myötä työsuhdeautojen korkein sallittu CO2-päästö on 160 g/km.

DNA lanseerasi uuden mobiilivaihderatkaisun vuoden 2011 lopulla. Ratkaisu laajentaa aiemmin ainoastaan suuryritysten käytössä olleen palvelukonseptin suomalaiseen PK-yrityskenttään ja korvaa yritysten vanhat kiinteät puhelinvaihderatkaisut.

Lisäksi yhdistettynä DNA:n muihin matkaviestinpalveluihin mobiilivaihderatkaisu tarjoaa PK-yrityksille mahdollisuuden siirtyä langattomaan maailmaan. Samalla se vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia poistamalla tarpeen käyttää erillisiä puheviestintäjärjestelmiä yritysympäristössä.

Suomalaiset teleoperaattorit toivat yhdessä markkinoille mobiilivarmenteen vuonna 2011. Se mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoittamisen. Positiiviset ympäristövaikutukset syntyvät paperin tarpeen vähentymisestä ja kuljetustarpeen pienentymisestä.

DNA korostaa hankinnoissa materiaalien kestävyyttä, käyttöikää ja uusiokäyttömahdollisuuksia. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään ja jätteet lajitellaan toimipisteissä ja myymälöissä. Paperinkulutusta vähennetään suosimalla uusia viestintäratkaisuja. DNA osallistuu vuosittain Energiansäästöviikkoon, jonka aikana jaetaan tietoiskuja ja vinkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä toimistolla ja kotona.

Palkinto innovatiivisesta antennilähetysverkosta

DNA sai syyskuussa kaksi kansainvälisesti arvostettua tele­visioalan palkintoa vuotuisessa IBC-tapahtumassa.

IBC:n innovaatio­palkinto myönnettiin ainutlaatuisen antennilähetysverkon ja sen taajuustehokkuuden ansiosta. Verkko on rakennettu matkavies­tinverkon mastoihin, ja taajuustehokkuus tekee mahdolliseksi entistä useamman televisiokanavan välittämisen. Lisäksi DNA sai tuomariston erikoispalkinnon nopeasta antennitelevisioliiketoi­minnan käynnistämisestä.

Palkinnot ovat osoitus kansainvälisesti uraauurtavasta kon­septista ja DNA:n vahvasta panostuksesta televisioliiketoimintaan. Ala tarjoaa merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia innovoin­tiin, uusiin tuotteistuksiin ja teknologiseen kehittymiseen.


DNA osallistuu aktiivisesti alan vihertämiseen

DNA on aktiivisesti mukana FiCom ry:n perustamassa Vihreä ICT -työryhmässä, jossa tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan yritykset mittaavat oman toiminnan ympäristövaikutuksia yhdessä valittujen, GRI-ohjeistuksen määrittelemien mittarien mukaisesti. Hanke kartoittaa ICT-alan tarjoamat palvelut, joilla muita aloja pystytään auttamaan parempaan energiatehokkuuteen.

 

EN3 – Päälähteiden suora energiankulutus (terajoulea)2010 2011*
Omien ajoneuvojen kulutus (diesel, bensiini) noin 5,07 noin 5,83
Muut polttoaineet noin 1,29 noin 0,89

* Luvut edustavat parhaita mahdollisia arvioita DNA-konsernin kulutuksesta. Luvut eivät sisällä Forte Netservices Oy:n lukuja.

 

EN4 – Päälähteiden epäsuora energiankulutus (terajoulea)2010 2011*
Kaukolämpö 14 29
Sähkö 335 398

* Vuosien 2010 ja 2011 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia laskentajärjestelmän kehittämisen johdosta. Luvut edustavat parhaita mahdollisia arvioita DNA-konsernin kulutuksesta. Luvut eivät sisällä Forte Netservices Oy:n lukuja.

 

EN22 – Jätteiden kokonaispaino (tonnia)2010 2011*
Kierrätysjäte 19,51 143,40
Energiajäte 25,76 59,05
Sekajäte 58,55 43,79
Ongelmajäte 38,49 9,90
Yhteensä 142,31 256,14

* Toimitilajätteiden osalta seuranta- ja raportointimenetelmiä on tarkennettu vuoden 2011 kuluessa. Tästä johtuen vuosien 2010 ja 2011 tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.