Työkalut

Sidosryhmät

Sidosryhmäkysely toteutettiin syksyllä

DNA toteutti syksyllä 2011 laajamittaisen yritysvastuun olennaisuusanalyysin, jonka osana lähetettiin sidosryhmäkysely lähes 5 000 sidosryhmän edustajalle. Kyselyyn vastasi noin 14 prosenttia vastaanottajista. Kysely lähetettiin sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille:

  • Sisäiset sidosryhmät: Henkilöstö ja omistajat
  • Ulkoiset sidosryhmät: Asiakkaat, viranomaiset, järjestöt, rahoitus- ja vakuutusmarkkinat, media, toimitusketju ja kumppanit.

Sidosryhmäkyselyn tavoite oli kartoittaa eri sidosryhmien näkemyksiä DNA:n yritysvastuusta sekä tunnistaa yritysvastuun painopistealueita ja sopivia yritysvastuun viestintäkeinoja.

Ulkoisista sidosryhmistä hieman alle 10 prosenttia ja sisäisistä sidosryhmistä noin 30 prosenttia oli tutustunut DNA:n yritysvastuuviestintään. Vastuullisuusviestinnän toivottuja kanavia olivat yhtiön kotisivut ja sähköposti. Vastauksissa korostui toive viestinnän konkreettisuudesta ja ymmärrettävyydestä.

Sidosryhmäkyselyn pohjalta nousseet yritysvastuun tärkeimmät näkökohdat on esitetty oheisessa olennaisuusmatriisissa. Näkökohdat on ryhmitelty neljään kategoriaan:

  1. Infrastruktuuri ja hankinta
  2. DNA
  3. Asiakas
  4. Yleiset

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisi

 

Eri sidosryhmillä selkeitä erityistarpeita

Sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien vastauksissa tärkeimmiksi yritysvastuun näkökohdiksi nousivat verkon toimintavarmuus kaikissa tilanteissa sekä tietoturva. Lisäksi vastaajat arvottivat korkealle investoinnit Suomeen sekä ympäristön kannalta edullisten teknologisten ratkaisujen kehittämisen.

Henkilöstön, omistajien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien vastauksissa voitiin myös tunnistaa kyseisille sidosryhmille tärkeitä näkökohtia, joita toiset sidosryhmät eivät pitäneet yhtä olennaisina.

Hyvän työyhteisön ylläpitäminen työtyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin panostamalla oli henkilöstölle merkittävä näkökohta. Asiakkaat puolestaan kokivat sähköisten palvelujen kehittämisen, asiakaspalvelun ja lupausten pitämisen erittäin tärkeäksi.


Olennaisimmat näkökohdat:

  • Henkilöstö: henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat, joustava ja viihtyisä työympäristö, etätyömahdollisuudet
  • Omistajat: kilpailusäännösten noudattaminen, liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus
  • Asiakkaat: vastuu päätelaitteen toimivuudesta, lupausten pitäminen, asiakaspalvelu
  • Kumppanit: maksut palveluiden ja tavaroiden toimittajille, kumppaneiden ja alihankkijoiden työolot ja ihmisoikeudet.

Tiivistä sidosryhmävuorovaikutusta

DNA:lle on tärkeää käydä vuoropuhelua ja saada palautetta sidosryhmiltään. Laadukas asiakaspalvelu, yhteistyö yritysverkostossa, suhteet yhteistyökumppaneihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen ovat osa DNA:n laajaa sidosryhmävuorovaikutusta. DNA korostaa asiakaspalvelun hyviä ja selkeitä toimintatapoja puhelimessa, myymälässä sekä sähköisissä yhteydenotoissa.

Internetissä toimiva asiakaspaneeli on yksi tärkeimmistä kuluttaja-asiakkaiden vuorovaikutuskanavista. Sieltä DNA saa nopeasti tietoa asiakkaidensa mielipiteistä, odotuksista ja arvoista. DNA on aktiivisesti myös mukana sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, jossa kenellä tahansa on mahdollisuus avoimeen vuorovaikutukseen yhtiön kanssa.

DNA osallistuu myös vahvasti järjestötyöhön sekä alan edunvalvontaan ja kehittämiseen. Yhtiö käy aktiivista vuoropuhelua eri viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa sekä on jäsenenä muun muassa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ssä, Tietoliikenteen- ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:ssä, European Competitive Telecommunications Association ECTA:ssa sekä Cable Europessa.

FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä. Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta ja edistää alan varautumista vakaviin häiriöihin ja poikkeusoloihin. ECTA ja Cable Europe ovat eurooppalaisia tietoliikennealan etujärjestöjä.

Sidosryhmäkartta

Sidosryhmät

 

DNA Welholla tyytyväisimmät maksutelevisioasiakkaat

Kansainvälisessä vuotuisessa EPSI Rating -tutkimuksessa DNA Welholla oli tyytyväisimmät asiakkaat maksutelevisiomarkkinalla. Joustavien ohjelmapakettien lisäksi asiakkaat kokivat tärkeiksi toimintavarmuuden ja asiakaspalvelun.

DNA säilytti kannatuksensa yksityisasiakkaiden matkaviestinpalveluiden kärkikolmikossa. Yritysasiakkaiden mielestä DNA:lla oli tänäkin vuonna suurien operaattoreiden paras hinta-laatusuhde, vaikka tyytyväisyys DNA:n matkaviestinpalveluihin laski hieman edellisvuodesta.

DNA Welho oli kiinteän laajakaistan palveluiden vahva kakkonen. Liikkuvan laajakaistan palveluissa DNA sijoittui kärkikolmikkoon ja paransi viime vuoden tulostaan. Hieman yllättäen tutkimuksesta selvisi, että liikkuvaan laajakaistaan oltiin huomattavasti tyytyväisempiä maaseudulla kuin taajamissa.


Asiakastyytyväisyys


EPSI Rating -tulokset, DNA ja DNA Welho* 2010 2011
Matkaviestinpalvelut kuluttajille (DNA) 73,6 73,8
Laajakaistapalvelut kuluttajille (DNA) 65,4 -
Laajakaistapalvelut kuluttajille (DNA Welho) - 69,4
Matkaviestinpalvelut yrityksille (DNA) 66,7 65,3
Laajakaistapalvelut yrityksille (DNA) 64,3 65,8
Maksu-tv (DNA Welho) - 67,4

* DNA Welhon osalta tieto saatavissa vuodesta 2011

 

SOS-Lapsikylä ry ja DNA yhteistyöhön

Lastensuojelun palveluita tarjoava SOS-Lapsikylä ry ja DNA Oy sopivat lokakuussa 2011 monivuotisesta yhteistyöstä, jossa DNA tukee yhdistystä rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä. DNA on yksi SOS-Lapsikylä ry:n pääyhteistyökumppaneista.

SOS-Lapsikylä ry:n ytimenä ovat SOS-lapsikylissä Kaarinassa, Espoossa, Vihannissa, Punkaharjulla ja Ylitorniolla olevat kodit, joissa huostaan otetut lapset voivat elää tavallista arkea sijaisvanhempiensa kanssa. Yhdistyksellä on myös nuorisokoti Jyväskylässä ja leirikeskus Pellossa. Toiminnan ajatus on auttaa lapsia, jotka ovat vailla vanhempien turvaa tai jotka ovat vaarassa menettää vanhempansa.

DNA on osallistunut lapsi- ja nuorisotyöhön jo aiempina vuosina tukemalla muun muassa koulukiusaamisen ehkäisyä ja tietoturvakasvatusta. SOS-Lapsikylän ja DNA:n ensimmäisenä yhteistyövuonna rahallinen tuki ohjataan Theraplay-terapiatoimintaan. Lisäksi DNA:n henkilökunnalle tarjotaan tilaisuus vapaaehtoistyöhön ja pyritään tukemaan yhdistyksen muuta varainkeruuta.