Työkalut

Kumppaniverkostot

Vuonna 2012 kehitetään vastuullista kumppanuutta

DNA:n yritysvastuuryhmä on määritellyt vastuullisen kumppanuuden kehittämisen yhdeksi keskeiseksi yritysvastuun kehitysalueeksi vuonna 2012. Vastuullinen kumppanuus merkitsee DNA:lle vastuullisuusnäkökulman huomioimista läpi koko arvoketjun infrastruktuuri-investoinneista ja hankinnoista aina asiakkaalle toimitettavaan palveluun ja lopputuotteeseen.

Vastuullisena kumppanina DNA haluaa seurata ja kehittää omaa vastuullisuuttaan, mutta edellyttää myös kumppaneiltaan enenevässä määrin taloudellisen, ympäristöllisen sekä sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista.

Yritysvastuun arvoketju

Yritysvastuun arvoketju