Työkalut

Henkilöstö

DNAlaiset voivat ja viihtyvät hyvin

Vuosittain toteutetussa työtyytyväisyystutkimuksessa työtyytyväisyyden yleisindeksi vuonna 2011 oli 4,2, kun maksimi on 6,0. Tutkimuksesta ilmeni, että DNAlaiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä ja työyhteisöönsä.

Työhyvinvoinnista kysyttäessä positiivista palautetta annettiin työajan joustomahdollisuudesta liukumien kautta, monipuolisesta työterveyshuollon sopimuksesta, liikunnan tukemisesta sekä panostamisesta osaamisen kehittämiseen. Esimiestyön yleisindeksi pysyi hyvänä 4,6:ssa. DNAlaiset arvostivat esimiestyöskentelyssä erityisesti läsnäoloa, palautteen antamista ja tiedonkulkua.

Työtyytyväisyystutkimuksen osalta yhdeksi kehityskohteeksi nousi toimitilojen kehittäminen DNA:n uuden työympäristökonseptin mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä, että erityisesti työympäristön viihtyvyyteen ja joustavuuteen tullaan panostamaan jatkossa. DNA:n uuden työympäristökonseptin mukaan hyvä ja moderni työtila rakentuu avokonttorista, jossa on erilaisia työskentelytiloja eri työskentelytarpeisiin. Avokonttorissa huomioitavia työviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelyrauhaa tukeva akustiikka ja hyvä ergonomia, joihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota uuden työympäristökonseptin mukaisessa työtilasuunnittelussa.

Toinen työtyytyväisyystutkimuksesta noussut kehityskohde oli prosessien johtaminen, johon kaivattiin lisää selkeyttä. Prosessijohtaminen nousi esiin myös vuoden 2010 työtyytyväisyyskyselyssä, jolloin annettu palaute oli yleisellä tasolla. Vuonna 2011 annettu palaute kohdistui valtaosin jo nimettyihin prosesseihin ja toimintoihin. Prosessijohtamiseen siirtyminen vie yleensä useita vuosia ja DNA jatkaa henkilöstön kouluttamista ja tiedottamista aiheesta.

Eeva BergmanMitä nopeus minulle merkitsee?

Eva Bergman, kehityspäällikkö:

"Ihmiset potevat enenevässä määrin niin sanottua luurikammoa ja sähköpostista on tullut kommunikoinnin ykkösjuttu. Siksi pyrin pitämään oman inboxini aina siinä kunnossa, että sähköposteihin pystyy vastaamaan lähestulkoon viiveettä.

Olen saanut tästä paljon kiitosta. Vaikka asia ei aina heti ratkeaisikaan, kuittaus että se on työn alla tai vinkki oikeasta yhteyshenkilöstä on monesti pieni juttu itselle, mutta iso juttu lähettäjälle.

Nopean vastaamisen kanssa käsi kädessä kulkee viestien oikea ajoitus ja sekä lähettäjän että vastaanottajan vastuu siitä, että tiedonkulku varmistetaan tarvittaville tahoille.

Nopeus kaikessa toiminnassa on mielestäni tehokkuuden edellytys eikä suinkaan tarkoita, että laadusta tarvitsisi tinkiä."

 

Henkilöstön kehittäminen osana arkea

DNA Oy:ssä järjestettiin vuonna 2011 kahdenlaisia esimiesvalmennusohjelmia, joihin osallistui myös DNA Kauppa Oy:n henkilöstöä: Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) kolme ryhmää sekä DNA Ykkönen  ̶  parasta johtamista, joka kattoi konsernin kaikki esimiehet. DNA Kauppa Oy:stä suoritti lisäksi kaksi ryhmää Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa. Osaamisen kehittäminen oli katsausvuonna vahvasti mukana kehityskeskusteluissa ja jokapäiväisessä esimiestoiminnassa.

DNA Oy käynnisti joulukuussa 2011 koko henkilöstölle tarkoitetun, viikoittaisen AREENA-infotilaisuuksien sarjan. LiveMeeting-verkkokokousten välityksellä henkilöstölle kerrotaan AREENAssa ajankohtaista tietoa mm. DNA:n tuotteista ja palveluista, prosesseista ja käytännöistä.


Vahva panostus henkilöstön työhyvinvointiin

DNA tarjoaa kumppaninsa avulla henkilöstölleen lakisääteistä laajemman työterveyshuollon. Henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää muun muassa erikoislääkärin, gynekologin, työfysioterapeutin ja -psykologin palveluita. Lisäksi vuonna 2011 jatkettiin Irti tupakasta -kampanjaa, järjestettiin Kelan tukema Aslak-kuntoutus ja jatkettiin työterveyshoitajan vastaanottoja suurimmilla toimipaikoilla.

Osana työhyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä DNA:lla otettiin käyttöön varhaisen välittämisen malli syksyllä 2011. Aiheesta koulutettiin esimiehiä ja järjestettiin henkilöstön keskustelutilaisuuksia. Työ jatkuu vuonna 2012, jolloin keskitytään mallin käytön tukemiseen.

DNA:n omat ergonomiaosaajat jatkoivat työtään DNAlaisten työergonomian parantamiseksi. Suosittu työhyvinvointipäivä järjestettiin jälleen syksyllä. Tapahtuma tarjosi tuttuun tapaan mahdollisuuden huolehtia perusterveydestä ja antoi uusia vinkkejä oman työkykyvyn tukemiseen.

Tapahtumarikas vuosi

Toukokuussa juhlittiin 10-vuotiasta DNA:ta koko henkilöstön voimin. Kesän aikana lanseerattiin sisäinen palkitsemiskampanja Duudsonien avustuksella, jonka aikana henkilöstöä palkittiin tavoitteiden saavuttamisesta muun muassa lahjakortein.

Joulun alla järjestettiin perinteiset pikkujoulut ja lasten joulujuhlat henkilöstön lapsille. Lisäksi vuoden aikana toimipaikkojen kummit järjestivät pieniä tempauksia kuten Halloween-juhlan henkilöstön iloksi. Kerhotoiminta jatkui aktiivisena ja uusi kerhoja perustettiin runsaasti. DNAlaiset pääsivät kokeilemaan muun muassa sukeltamista, pilatesta ja liukkaan kelin rata-ajoa.

 

Työsuhdemuoto


Työsuhdemuoto 2009 2010 2011*
Toistaiseksi 792 955 1 015
Määräaikaiset 26 48 20
Yhteensä 818 1 003 1 035

* Sisältää Forte Netservices Oy:n tiedot 12.7.2011 alkaen

 

Työaikamuodot


Työaikamuodot 2009 2010 2011*
Kokoaikaiset 800 963 997
Osa-aikaiset 18 40 38
Yhteensä 818 1 003 1 035

* Sisältää Forte Netservices Oy:n tiedot 12.7.2011 alkaen

 

Sukupuolijakauma


Sukupuolen mukaan 2009 2010 2011*
Naiset 250 318 333
Miehet 568 685 702
Yhteensä 818 1 003 1 035

* Sisältää Forte Netservices Oy:n tiedot 12.7.2011 alkaen


 

Ikäjakauma


Ikäryhmittäin 2009 2010 2011*
< 25 31
25–34 219 342 284
35–44 290 345 382
45–54 216 242 257
55–64 93 74 81
Yhteensä 818 1 003 1 035

* Sisältää Forte Netservices Oy:n tiedot 12.7.2011 alkaen

 

Naisten prosenttiosuus henkilöstöryhmittäin *


Naisia on henkilöstöryhmistä seuraavasti:

Johtajista 26 %
Ylemmistä toimihenkilöistä 24 %
Toimihenkilöistä 39 %
Työntekijöistä 16 %

* Ei sisällä Forte Netservices Oy:n tietoja