Työkalut

Sosiaalinen vastuu

Visiona tulevaisuuteen katsovat työntekijät

DNA:n henkilöstöjohtaminen perustuu yhtiön strategiaan sekä sitä tukevien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinnon tehtävä on varmistaa strategian mukainen HR-toiminta ja sen kehittäminen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon visio on olla tulevaisuuteen katsovien, osaavien ja motivoituneiden ihmisten arvostettu työpaikka.

Vuonna 2011 luotiin yhtenäistä ja vahvaa DNA-kulttuuria, minkä lisäksi keskityttiin erityisesti esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.

Vuoden alussa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jonka seurauksena DNA:n ja Welhon liiketoiminnat yhdistettiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Uusi organisaatio astui voimaan 21.2.2011. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä, ja liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin henkilöstövaikutukset jäivät olennaisesti arvioitua pienemmiksi.

Vuoden 2012 henkilöstöjohtamisen painopiste on seuraavissa kokonaisuuksissa: strategian edellyttämän osaamisen kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen työvälineiden kehittäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen ja sairas- ja työkyvyttömyyseläkkeiden minimointi sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.

Linkkejä aiheeseen