Työkalut

Olemme oikealla tiellä

Jarmo Leino

Investointien kautta arvon kasvattamiseen

Vuonna 2011 DNA pysyi edelleen kasvu-uralla ja pääsi tavoitteisiinsa huolimatta vaikeasta vuodesta. Yhtiö panosti muun muassa yritysliiketoimintaan ja tietoliikenneverkon nopeuteen, ja säilytti vahvan asemansa kasvavilla markkinoilla.

Vuotta leimasi erityisesti merkittävä asiakastietojärjestelmän uudistus. Lisäksi DNA investoi erittäin voimakkaasti radioverkon modernisointiin, mikä vaikutti kannattavuuteen.

Poikkeuksellisen suuret investoinnit, jotka jatkuvat myös vuonna 2012, ja järjestelmän uudistaminen ovat kuitenkin välttämättömiä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuluvana ja tulevina vuosina olemme edelleen vahvasti sitoutuneita DNA:n omistaja-arvon kasvattamiseen.

Avoimuus on kehityksen edellytys

DNA kasvaa keskellä toimialamurrosta. Kokonaisarvoltaan vakaalla tietoliikennemarkkinalla on operaattoreiden perinteiselle toimintakentälle tulossa uusia palveluiden tarjoajia ja laitevalmistajia. Samalla viranomaissääntely lisääntyy ja kilpailu kiristyy. Yhdessä nämä tekijät nopeuttavat alan vääjäämätöntä konsolidoitumista ja vaativat toimijoilta yhä suurempaa muuntautumiskykyä ja sopeutumista.

Suomen telemarkkinaan vaikuttavilla toimijoilla on sama tavoite: helppokäyttöiset, luotettavat, edulliset ja edistykselliset palvelut kaikille suomalaisille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää operaattoreilta merkittäviä investointeja laitteisiin ja kehitystyöhön, mikä on erittäin haastavaa ilman toimintaympäristön mahdollisimman suurta ennustettavuutta.

Kaikkien alan toimijoiden – operaattoreiden, viranomaisten ja asiakkaiden – kannalta parhaaseen markkinan ennustettavuuteen ja lopputulokseen päästään avoimella keskustelulla. Vain sen kautta teemme Suomesta aidosti johtavan tietoyhteiskunnan, jossa yhteiset tavoitteet toteutuvat.

Yhteistyö toimii

Kuluneen vuoden muutosten keskellä DNA:n johto ja henkilöstö vastasivat haasteeseen itseään säästämättä, mistä kiitän heitä vilpittömästi.

Johdon ja hallituksen erinomainen yhteistyö jatkui läpi vuoden, ja hallituksen saama vahva tuki omistajilta kannusti hallitusta ja johtoa uusiin ratkaisuihin ja entistä tehokkaampiin toimintatapoihin.

Katsausvuoden panostusten, avoimen keskustelukulttuurin ja yhteistyön turvin voimme edelleen jatkaa DNA:n kehittämistä, josta hyötyvät kaikki sidosryhmämme.

Jarmon allekirjoitus

Jarmo Leino

hallituksen puheenjohtaja