Työkalut

DNA lukuina

Taloudelliset tavoitteet 2011

  Tavoite  31.12.2011
Liikevaihdon kasvu, %  5–7 %  5,4 %
Käyttökate, % 26–28 % 25,9 %
Omavaraisuusaste, % Min. 50 % 62,2 %
Velkaantumisaste, % Max. 50 % 24,5 %
Oman pääoman tuotto, % 9–10 % 5,7 %
Nettovelka/käyttökate Max. 1,5 0,81

 

Konsernin tunnusluvut


Milj. € 2011 2010
Liikevaihto 727,5 690,5
Käyttökate 188,4 182,1
- osuus liikevaihdosta, % 25,9 26,4
Poistot 137,6 116,8
Liikevoitto 50,8 65,2
- osuus liikevaihdosta, % 7,0 9,4
Tilikauden tulos 35,8 46,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,6 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 5,7 8,7
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa*** 20,5 21,4
Matkaviestinnän liittymäkohtainen asiakasvaihtuvuus (CHURN), %*** 16,5 19,4
Investoinnit 119,5 83,4
- osuus liikevaihdosta, % 16,4 12,1
Rahavirta investointien jälkeen** 9,0 71,8

*12 kuukautta keskimäärin

** sisältää yritysostot ja rahoitusleasing-sopimukset

*** sisältää vain postpaid-puheliittymät31.12.2011 31.12.2010
Nettovelka, milj. € 153,2 102,4
Nettovelka/käyttökate 0,81 0,56
Velkaantumisaste (gearing), % 24,5 16,1
Omavaraisuusaste, % 62,2 63,6
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 035 1 003

Velkaantumisaste

Omavaraisuusaste

Osakekohtaiset luvut

 

 

 

 

 

 

 

Matkaviestinliittymät 


 

Liikevaihto ja käyttökate

Liiketoiminta-alueet liikevaihtoLiiketoiminta-alueet käyttökate