Työkalut

Yritysvastuu

Matkaviestinliikennettä välittävä radioverkko on sähkönkulutuksellaan DNA:n merkittävin ympäristövaikutusten tuottaja. Katsausvuonna yhtiö modernisoi radioverkkoaan uuden sukupolven tukiasemalaitteilla, jolloin erillisten tukiasemien rakentamisen sijaan kaikki matkaviestinteknologiat integroidaan yhteen tukiasemalaitteistoon. Modernisointi jatkuu vuonna 2012.

DNA:n 4G-tekniikka pienentää edelleen suhteellista datamääräkohtaista energiankulutusta teknisen suorituskyvyn nousun myötä. 4G-verkon rakentamista jatketaan kuluvana vuonna. Lisäksi antennitelevisiolähetysverkkoa rakennettiin olemassa oleviin matkaviestinverkon mastoihin ja lähetyksissä hyödynnetään taajuuksia tehokkaasti.

Modernisoinnin ja 4G-teknologian käyttöönoton odotetaan parantavan verkon tehokkuutta huomattavasti samalla kun mobiililaajakaistan kapasiteettitarve kasvaa moninkertaiseksi.

DNA Oy tiedotti 7.2.2011 sopineensa uuden toimitilan rakentamisesta hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päähän Helsingin Käpylään. DNA vuokraa talon pitkäaikaisella sopimuksella, ja sinne muuttaa pääkaupunkiseudulta noin 600 yhtiön työntekijää loppukesällä 2012. Uusi rakennus on erittäin energiatehokas.

DNA ja lastensuojelun palveluita tarjoava SOS-Lapsikylä ry sopivat 1.10.2011 monivuotisesta yhteistyöstä, jossa DNA tukee yhdistystä rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä. DNA on yksi yhdistyksen pääyhteistyökumppaneista.

DNA:n ensimmäinen kansainväliseen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointimalliin perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin vuosikertomuksessa 2010 ja laajempi GRI-indeksitaulukko yhtiön www-sivuilla. Katsausvuonna DNA jatkoi malliin perustuvaa yritysvastuun kehittämisprojektia muun muassa toteuttamalla laajan yritysvastuun olennaisuusanalyysin syksyllä. Yhtiön yritysvastuuraportti ja GRI-indeksitaulukko vuodelta 2011 on julkaistu vuosikertomuksen yhteydessä.