Työkalut

Tutkimus ja tuotekehitys

Konserni käytti vuoden aikana tutkimukseen ja tuote­kehitykseen 1,0 miljoonaa euroa (1,3) eli 0,1 prosenttia (0,2) liikevaih­dosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääosin kirjattu kuluiksi.