Työkalut

Toimintaympäristö

Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus lisääntyi toisesta vuosineljänneksestä alkaen, mikä ei kuitenkaan heijastunut tietoliikennemarkkinaan. Kilpailu tietoliikenteen kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla pysyi kireänä.

Älypuhelinten kysyntä kuluttajamarkkinalla kasvoi vuoden aikana. Matkaviestinpalveluiden, mukaan lukien mobiilipuheen ja mobiililaajakaistan, kysyntä oli vahvaa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaat siirtyivät aktiivisesti yhä nopeampiin liittymänopeuksiin. Maksutelevisiopalveluiden kysyntä pysyi tasaisena kesäkauden jälkeen normaalin vuosisyklin mukaisesti.

Yritysmarkkinalla kysyntää siirtyi kiinteän verkon palveluista matkaviestinpalveluihin, mikä näkyi erityisesti kiinteän verkon operaattoripalveluiden ja puhepalveluiden laskevina volyymeina. Matkaviestinpalveluiden kysyntä kasvoi ja oli erityisen vahvaa mobiililaajakaistapalveluissa. Kiinteän verkon laajakaistapalveluiden kysyntä pysyi tasaisena.

Operaattoreiden väliset yhdysliikennemaksut matkaviestinliikenteessä pienenivät vuoteen 2010 verrattuna.

Viestintämarkkinalain 25.5.2011 voimaan tulleen muutoksen myötä numeronsiirto koskee myös määräaikaisia sopimuksia, mikä ei kuitenkaan merkittävästi kiristänyt teleoperaattoreiden välistä kilpailua.

Vuonna 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki helpotti taloyhtiöiden kiinteän verkon kiinteistöliittymien ottamista koskevaa päätöksentekoa vuoden 2011 varsinaisissa yhtiökokouksissa. Tämä lisäsi operaattoreiden välistä kilpailua kiinteistöliittymissä ja laski hintoja vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla hankkeen, jonka tarkoitus on koota ja selkeyttää sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä hallitusohjelman mukaisesti. Kymmenkunta lakia kootaan tietoyhteiskuntakaareksi. Hanke kestää useamman vuoden.

Kolmannella vuosineljänneksellä Suomi ja Venäjä pääsivät sopuun 800 megahertsin taajuusalueen koordinoinnista. Sopimus aikaistaa uuden sukupolven matkaviestinverkkojen käyttöönottoa useilla vuosilla. Vuoden loppupuolella liikenne- ja viestintäministeriö laati taajuuspoliittisen periaatepäätösluonnoksen, jossa otetaan kantaa 800-alueen toimilupien myöntämismenetelmään ja jakoperusteisiin. Ministeriö ehdottaa jakotavaksi huutokauppaa.

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asiasta todennäköisesti kevään 2012 aikana, jonka jälkeen alkaa lainsäädäntötyö ja mahdollisen huutokaupan valmistelu. DNA pitää tärkeänä, että taajuushuutokaupan valmistelussa painotetaan tasapuolisen mobiililaajakaistakilpailun jatkuvuutta Suomessa.

Loppuvuonna liikenne- ja viestintäministeriö antoi eduskunnalle hallituksen esityksen kuluttajille suunnatun matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltämiseksi lailla. Asiasta odotetaan eduskunnan päätöstä helmikuussa 2012. DNA on ilmaissut vahvan tukensa hankkeelle.

Viestintävirasto julkaisi uudet arviointiperiaatteet käyttöoikeuden luovuttamisen hinnoittelusta viimeisellä vuosineljänneksellä. Arviointiperiaatteet koskevat metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja digitaalisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua. Tältä osin Viestintävirasto tulee arvioimaan hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta kirjanpitoarvojen perusteella vuoden 2013 alusta lukien.