Työkalut

Rahavirta ja rahoitusasema

Katsausvuoden rahavirta investointien jälkeen laski 9,0 miljoonaan euroon (71,8). Tätä selittää erityisesti maksetut verot. Rahoitusasema oli vahva, ja velkaantumisaste kauden lopussa oli 24,5 prosenttia (16,1). Velkaantuminen kasvoi lisääntyneiden investointien, yritysostojen ja käyttöpääoman kasvun vuoksi.

Konsernin likvidit varat vuoden lopussa olivat 28,4 miljoonaa euroa (49,5) ja korolliset velat 181,6 miljoonaa euroa (151,9).

DNA sopi 8.11.2011 yhteensä 300 miljoonan euron suuruisesta viiden vuoden laina- ja luottolimiittijärjestelystä. Sopimus sisältää 200 miljoonan euron luottolimiitin ja 100 miljoonan euron lainan. Vuoden lopussa luottolimiitti oli käyttämätön ja laina oli kokonaisuudessaan nostettu. Rahoituksella korvattiin aiempia lainoja ja luottolimiitti.

Yhtiöllä on myös Euroopan investointipankin kanssa tehty maksimissaan 120,0 miljoonan euron (120,0) luottolimiittisopimus, jonka nostomahdollisuus päättyy maaliskuussa 2012. Lisäksi yhtiöllä on 150,0 miljoonan euron (150,0) yritystodistusohjelma, josta joulukuun lopussa oli laskettu liikkeelle 25,0 miljoonaa euroa (0,0).

Nettovelka/käyttökate–suhde oli 0,81 (0,56).

Tase säilyi vahvana ja omavaraisuusaste kauden lopussa oli 62,2 prosenttia (63,6).

 

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut1–12/2011 1–12/2010
Rahavirta investointien jälkeen, milj. € 9,0 71,831.12.2011 31.12.2010
Nettovelka, milj. € 153,2 102,4
Nettovelka/käyttökate 0,81 0,56
Velkaantumisaste (gearing), % 24,5 16,1
Omavaraisuusaste, % 62,2 63,6

 

 

 

 

 

 

Velkaantumisaste

Omavaraisuusaste

Varat ja velat