Työkalut

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto

DNA:n koko vuoden liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 727,5 miljoonaan euroon (690,5). Sisäisen järjestelmävirheen vuoksi tammi–syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen tehtiin yhteensä –6,7 miljoonan euron oikaisu. Virheellä ei ollut vaikutusta asiakasrajapintaan eikä kassavirtaan.

Vuonna 2011 liikevaihtoa kasvatti erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:n kuluttajaliiketoimintaan. Liikevaihdon kasvua hillitsivät kiristyneestä kilpailusta johtuva hintaeroosio, kiinteän verkon palveluiden pienempi kysyntä ja alenevat yhdysliikennemaksut.

Katsausvuonna 76,2 prosenttia (74,4) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 23,8 prosenttia (25,6) yritysliiketoiminnasta.

Tulos

DNA:n käyttökate vuonna 2011 nousi 3,5 prosenttia 188,4 miljoonaan euroon (182,1), ja sen osuus liikevaihdosta oli 25,9 prosenttia (26,4). Liikevoitto laski 22,1 prosenttia 50,8 miljoonaan euroon (65,2) eli 7,0 prosenttiin (9,4) liikevaihdosta.

Katsausvuoden käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat varsinkin kuluttajaliiketoiminnan kasvaneen myynnin myötä nousseet materiaalikulut sekä kiristyneen kilpailun nostamat myynti- ja markkinointikulut. Liikevoittoa pienensivät lisäksi erityisesti 137,6 miljoonaan euroon (116,8) kasvaneet poistot. Niiden kasvu johtui lisääntyneistä investoinneista tietoliikenneverkkoon ja tietoliikenneverkon poistoaikojen lyhentämisestä.

DNA:n tulos ennen veroja oli 46,2 miljoonaa euroa (60,6).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä –4,7 miljoonaa euroa (–4,7). Katsausvuoden tuloverot olivat 10,4 miljoonaa euroa (14,5), ja tulos laski 35,8 miljoonaan euroon (46,0). Osakekohtainen tulos oli 3,73 euroa (5,35).

Konsernituloksen tunnusluvut


Milj. € 2011 2010
Liikevaihto 727,5 690,5
Käyttökate 188,4 182,1
- osuus liikevaihdosta, % 25,9 26,4
Poistot 137,6 116,8
Liikevoitto 50,8 65,2
- osuus liikevaihdosta, % 7,0 9,4
Tulos ennen veroja 46,2 60,6
Tilikauden tulos 35,8 46,0
Tulos/osake, € 3,73 5,35
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,6 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 5,7 8,7
Investoinnit 119,5 83,4
Rahavirta investointien jälkeen** 9,0 71,8
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 035 1 003

*12 kuukautta keskimäärin

** sisältää yritysostot ja rahoitusleasing-sopimukset


Operatiiviset tunnusluvut31.12.2011 31.12.2010
Matkaviestinverkon liittymät, kpl* 2 285 000 2 108 000
- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa** 20,5 21,4
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %** 16,5 19,4Kiinteän verkon liittymät, kpl 1 039 000 1 060 000
- laajakaistaliittymät, kpl 299 000 291 000
- kaapelitelevisioliittymät, kpl 602 000 598 000
- puhelinliittymät, kpl 138 000 171 000

*sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan

**sisältää vain postpaid-puheliittymät

 

Liikevaihto ja käyttökate

Käyttökate ja liikevoitto

Pääoman tuotto

Matkaviestinnän liittymäkohtaiset tunnusluvut