Työkalut

Johtaminen ja hallinto

DNA Oy:n hallintoperiaatteet on kuvattu vuosikertomuksessa.

Yhtiökokous

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2011. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hannu Isotalo, Jarmo Leino, Anu Nissinen, David Nuutinen, Jukka Ottela, Risto Siivola ja Anssi Soila ja uutena jäsenenä Tuija Soanjärvi.

Tilintarkastajana jatkoi PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämä vastuunalainen tarkastaja oli KHT Pekka Loikkanen.

Hallitus

DNA Oy:n hallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat:

  • 1.1.–10.3.2011: Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo, David Nuutinen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Risto Siivola ja Anssi Soila
  • 10.3.–31.12.2011: Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo, David Nuutinen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Risto Siivola, Tuija Soanjärvi ja Anssi Soila

Hallitus päätti 31.3.2011 perustaa tarkastusvaliokunnan ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa varten sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelemiseksi. Hallitus valitsi valiokunnan puheenjohtajaksi Tuija Soanjärven ja jäseniksi David Nuutisen ja Jukka Ottelan. Valiokunnan työjärjestys hyväksyttiin 25.5.2011.

Hallitus päätti 28.9.2011 perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Leino ja jäseniksi Hannu Isotalo, Risto Siivola ja Anu Nissinen. Valiokunnan työjärjestys hyväksyttiin 26.10.2011.

Hallitus kokoontui katsausvuonna 19 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 95 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Johto

DNA:n toimitusjohtaja oli Riitta Tiuraniemi.

Vuonna 2011 yhtiön johtoryhmässä toimivat Riitta Tiuraniemen lisäksi Johan Flykt (johtaja, asiakasprosessit), Jukka Leinonen (johtaja, yritysliiketoiminta), Petteri Niemi (operatiivinen johtaja), Tommy Olenius (tekninen johtaja), Ilkka Pitkänen (talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen), Asta Rantanen (lakiasiainjohtaja), Marko Rissanen (henkilöstöjohtaja), Hannu Turunen (johtaja, uudet liiketoiminnat), Timo Varsila (johtaja, tuotteet ja sisällöt) ja Pekka Väisänen (johtaja, kuluttajaliiketoiminta).

DNA:n myynti- ja markkinointitoiminnot siirrettiin kuluttaja- ja yritysliiketoimintaorganisaatioihin 1.1.2011 alkaen. Samalla myynti- ja markkinointijohtaja Erik Sylvestersson jäi pois DNA Oy:n johtoryhmästä.