Työkalut

Johdanto

DNA:n liikevaihto vuonna 2011 kasvoi 727,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nosti kuluttajaliiketoiminnan kasvu 1.7.2010 toteutuneen Welho-liiketoimintahankinnan sekä matkaviestinpalveluiden kasvun ansiosta. Käyttökate parani 188,4 miljoonaan euroon, ja liikevoitto heikkeni 50,8 miljoonaan euroon. Katsausvuoden käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat varsinkin kuluttajaliiketoiminnan kasvaneen myynnin myötä nousseet materiaalikulut sekä kiristyneen kilpailun nostamat myynti- ja markkinointikulut. Liikevoittoa pienensivät erityisesti 137,6 miljoonaan euroon kasvaneet poistot.

DNA Oy on valtakunnallinen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille puhe-, data- ja televisiopalveluita. DNA tarjoaa myös verkko- ja tietoliikennepalveluita palveluoperaattoreille.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Sisäisen järjestelmävirheen vuoksi tammi–syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä –6,7 miljoonan euron oikaisu, jolla ei ollut vaikutusta asiakasrajapintaan eikä kassavirtaan. Vuoden 2012 vuosineljännesten vertailuluvut oikaistaan taloudellisten raporttien julkaisujen yhteydessä.