Työkalut

Investoinnit

Katsausvuoden investoinnit olivat 119,5 miljoonaa euroa (83,4) eli 16,4 prosenttia liikevaihdosta (12,1). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit, 3G-verkon investoinnit sekä tietojärjestelmäinvestoinnit.

DNA avasi 4G-verkon joulukuussa ja laajensi Dual Carrier- ja LTE-tekniikoilla tarjotut 4G-nopeudet 130 paikkakunnalle. Antennitelevisioverkon maksutelevisiolähetykset aloitettiin elokuussa, ja verkkoa laajennettiin loppuvuoden aikana kattamaan noin 70 prosenttia väestöstä.

 

Investoinnit


Milj. € 2011 2010
Kuluttajaliiketoiminta 81,1 60,6
Yritysliiketoiminta 34,3 22,8
Kohdistamattomat 4,1 0
Investoinnit yhteensä 119,5 83,4

 

 

 

 

 

 

Rahavirta investointien jälkeen

Investoinnit