Työkalut

Henkilöstö

Joulukuun lopussa DNA:ssa työskenteli 1 035 henkilöä (1 003). Määrä kasvoi 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuluttajaliiketoiminnassa työskenteli 690 (697) ja yritysliiketoiminnassa 345 (306) henkilöä. Forte Netservices Oy:n hankinta kasvatti yritysliiketoiminnan henkilöstöä 37 työntekijällä 12.7.2011 alkaen.

Vuonna 2011 DNA:lla työskenteli keskimäärin 1 008 (934) henkilöä. Katsausvuoden palkat ja palkkiot olivat 48,0 miljoonaa euroa (49,8). Katsausvuoden lopussa DNA:lla työskenteli 333 naista (318) ja 702 miestä (685).

Helmikuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena irtisanottiin 23 henkilöä ja uudelleenorganisoinnin myötä 27 tehtävää siirtyi paikkakunnalta toiselle.

DNA:n tarkempia henkilöstötietoja on raportoitu vuoden 2011 yritysvastuuraportissa.

 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain31.12.2011 31.12.2010
Kuluttajaliiketoiminta 690 697
Yritysliiketoiminta 345 306
Henkilöstö yhteensä 1 035 1 003

 

Henkilöstön ikäjakauma31.12.2011 31.12.2010
–25 vuotta 31
25–34 vuotta 284 342
35–44 vuotta 382 345
45–54 vuotta 257 242
55–64 vuotta 81 74
Henkilöstö yhteensä 1 035 1 003

 

Henkilöstön tunnusluvut2011 2010 2009
Henkilöstön määrä keskimäärin 1 008 934 918
Maksetut palkat ja palkkiot, milj. € 48,0 49,8 50,2