Työkalut

Hallituksen esitys voitonjaosta

DNA Oy:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 248 889 498, 27 euroa, josta tilikauden voitto on 59 574 258,33 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 3,10 euroa osakkeelta. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 29 769 845,60 euroa.*

DNA Oy
Hallitus

*DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla on 15.3.2012 omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva päätösesitys. Jos päätösesitys hyväksytään, osinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä 29 701 980 euroa eli 3,50 euroa osakkeelta, koska yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.