Työkalut

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 6. päivänä helmikuuta 2012

Jarmo Leino
hallituksen puheenjohtaja

Risto Siivola
hallituksen jäsen

Hannu Isotalo
hallituksen jäsen

Jukka Ottela
hallituksen jäsen

Anssi Soila
hallituksen jäsen

Anu Nissinen
hallituksen jäsen

David Nuutinen
hallituksen jäsen

Tuija Soanjärvi
hallituksen jäsen

Riitta Tiuraniemi
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla 7. päivänä helmikuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Pekka Loikkanen
KHT