Työkalut

Laskelma oman pääoman muutoksista


1 000 € Liite Osake-pääoma Suojaus-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
1.1.2010 72 702 −1 248 406 957 −53 792 −1 424 617
Tilikauden laaja tulos


Tilikauden voitto 46 032 46 032
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaus 13
614 614
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina 614 614
Tilikauden laaja tulos 0 614 0 46 032 0 46 646
Liiketoimet omistajien kanssa
Tytäryhtiöomistuksen lisäys −1 1
Myönnetyt optiot 25


389 389
Muut muutokset −1 029 15 −1 014
Osakeanti 5

200 000 200 000
Osinko vuodelta 2009 24


−32 955 −32 955
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 198 971 −32 552 1 166 420
1.1.2011 72 702 −634 605 927 −40 313 0 637 682
Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto


35 796 35 796
Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus 13
353 353
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina
353
35 796 36 149
Tilikauden laaja tulos 0 353 0 35 796 36 149
Liiketoimet omistajien kanssa

Myönnetyt optiot 25


1 313 1 313
Osinko vuodelta 2010 24


−49 937 −49 937
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


−48 624 −48 624
31.12.2011 72 702 −280 605 927 −53 141 0 625 208