Työkalut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


TULOSLASKELMA 31.12.2011 31.12.2010
Liikevaihto, milj. e 728 690
Käyttökate, milj. e 188 182
Käyttökate, % liikevaihdosta 25,9 % 26,4 %
Liikevoitto, milj. e 51 65
Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,0 % 9,4 %
Tilikauden voitto, milj. e 36 46Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,7 % 8,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,6 % 9,6 %TASE

Omavaraisuusaste, % 62,2 % 63,6 %
Nettovelka / käyttökate 0,81 0,56
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 24,5 % 16,1 %
Taseen loppusumma, milj. e 1 019 1 014INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN

Bruttoinvestoinnit, milj. e 120 83
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 16,4 % 12,1 %HENKILÖSTÖ

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1 008 934Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), e 3,73 5,35
Osakekohtainen oma pääoma, e 65,1 66,4
Osakekohtainen osinko, e 3,10 5,2
Osinko tuloksesta, % 83,1 % 97,2 %
Efektiivinen osinkotuotto, % - -
Hinta/voitto-suhde (P/E) - -
Osakkeen kurssikehitys - -
Osakekannan markkina-arvo - -
Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana - -
Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana, % - -
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 9 611 8 604
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa (1 000 kpl) 9 611 9 611