Työkalut

Asiakaskeskeisyys yritysliiketoiminnan ytimessä

DNA:n yritysliiketoiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille valtakunnalliset, vakioidut ja helppokäyttöiset viestintä- ja asiakasverkkopalvelut.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat toimintaa ja tavoitteena on hyvä palvelu kaikissa kohtaamisissa. Kansallisille ja kansainvälisille teleoperaattoreille DNA tarjoaa uusimpaan teknologiaan perustuvia ja kustannustehokkaita infrastruktuuripalveluita.

Mobiilidata kasvaa räjähdysmäisesti

Mobiilidatapalveluiden kysyntää katsausvuonna kasvatti erityisesti liikkuvan työn lisääntyminen. Se voi parantaa yritysten työn tehokkuutta ja työntekijöiden joustavaa ajanhallintaa, koska nykyiset sovellukset, päätelaitteet ja tietoverkot mahdollistavat laadukkaan ja saumattoman käyttäjäkokemuksen työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön.

Vuonna 2011 kuluttajistumisen seurauksena yritysten asiakkaiden valinnat alkoivat vaikuttaa entistä vahvemmin yritysten verkkoratkaisuhin; käyttäjät haluavat yritysten asiakkaina hyödyntää yhä enemmän samoja päätelaitteita ja sovelluksia kuin he hyödyntävät kuluttajina. Asiakasverkkojen päätelaitevalikoima muuttuu vähitellen yhä monipuolisemmaksi, ja yritysten tietotekniikkaratkaisuja on kehitettävä tukemaan paremmin asiakkaiden erilaisia päätelaitteita.

DNA Business – täyden palvelun operaattori

DNA Business 

Keihäänkärkinä uusi DNA Mobiilivaihde ja asiakasverkkopalvelut

Mobiilidatapalveluiden kysynnän kasvuun DNA vastasi investoimalla voimakkaasti koko Suomen kattavien matkaviestinyhteyksien nopeuteen. Nopeiden 4G LTE- ja Dual Carrier -tekniikoiden käyttöönotolla yhtiö varautuu matkaviestinliikenteen kasvuun myös tulevaisuudessa ja turvaa kilpailukykyään.

Katsausvuonna yritysliiketoiminnan kärkituote DNA Mobiilivaihde uudistettiin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Uudistuksella parannettiin erityisesti tuotteen integroitavuutta, ja samalla siihen tuotiin useita yritysten toimintaa tehostavia ominaisuuksia.

"DNA Mobiilivaihteella voi korvata suurtenkin yritysten kiinteät puhelinvaihdeympäristöt."

Palvelun liitäntämahdollisuudet kulunvalvontajärjestelmiin ja kalenteritietoihin parantavat tavoitettavuutta merkittävästi. Monipuolisten välittäjätyökalujen, ryhmäkutsujen ja numerointimahdollisuuksien avulla voidaan tehostaa toimintaa.

DNA Mobiilivaihde hankitaan palveluna ilman erillisiä investointeja, ja se on perinteistä kiinteää puhelinvaihdetta edullisempi ratkaisu. Sen käyttöön tarvitaan vaihdetta ohjaava tietokone ja matkapuhelinliittymiä, joilla jokainen käyttäjä huolehtii omasta tavoitettavuudestaan.

Myös palvelun toimintavarmuutta on kehitetty. Se on täysin varmennettu ja toteutettu uusimmalla teknologialla yhdessä Alcatel-Lucentin kanssa.

Vuonna 2011 parannettiin lisäksi yritysliiketoiminnan kykyä tukea asiakkaiden tarvetta hyödyntää yhä monipuolisempaa päätelaiteympäristöä ja SaaS-ratkaisuja. DNA osti heinäkuussa tietoliikenne- ja tietoturvapalveluja tarjoavan Forte Netservices Oy:n ja vahvisti samalla asiakasverkkojen hallinnan, tietoturvan ja käyttäjien tunnistamisen palvelujaan pk- ja suurasiakkaille.

Fortella on erinomaisesti tuotteistetut palvelut ja korkea asiakastyytyväisyys. Yrityskaupan myötä sekä sen että DNA:n palveluntarjonta laajeni ja palveluita voidaan skaalata siten, että ne soveltuvat kaiken kokoisille yrityksille.

Vahva paikallinen läsnäolo

Yritysliiketoiminta panostaa erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen aina myynnistä palvelun toimittamiseen ja ylläpitoon. Tutkimusten perusteella DNA:n yritysasiakkaat arvostavat varsinkin tuotteiden toimitusvarmuutta ja toimittajan kykyä korjata mahdolliset ongelmat sovitusti. Asiakasverkko- ja viestintäpalvelut ovat yritysten liiketoiminnan kannalta kriittisiä, ja niiden toiminta on pystyttävä turvaamaan.

DNA keskittyykin asiakaskeskeisyyden kehittämiseen. Asiakasrajapinnasta – paikallisista myyntiorganisaatioista ja asiakaspalvelusta – tuodaan jatkuvasti kehityskohteita sisäisiin prosesseihin.

DNA:lla on maan laajin palveluverkosto, jonka ansiosta palvelut tuodaan lähelle asiakasta. Niitä tarjotaan paikallisesti hyvällä palveluasenteella, ja toiminta on konstailematonta ja asiakkaan näköistä. DNA yritysliiketoiminta palvelee asiakkaitaan maan kattavasti lähes 100 yritysmyyjän, 77 DNA Kaupan ja edustajien voimin.

Uusia palveluita vuonna 2012

Asiakasverkkojen merkitys yritysten liiketoiminnan mahdollistajana kasvaa edelleen. Myös tarve integroida yhä monipuolisemmat päätelaitteet yritysten asiakasverkkoihin lisääntyy, kun liiketoimintatietoa käytetään yhä enemmän eri laitteiden kautta ja toimintaa tehostetaan. Integroinnissa voidaan hyödyntää uusia mobiilidatapalveluita.

DNA kehittää asiakasverkkotarjoomaa lisäarvopalveluilla kuten tietoturvalla, verkkojen proaktiivisella hallinnalla ja valvonnalla, käyttäjähallinnalla sekä palvelinratkaisujen integroinnilla osaksi asiakasverkkokokonaisuutta. Samalla parannetaan edelleen asiakasverkoissa käytettävien data- ja mobiilidatapalveluiden laatua ja nopeutta.

Viestintäpalvelumarkkinassa DNA kehittää uutta mobiilivaihdetta edelleen ja tuo siihen integroitavia, alan johtaviin teknologioihin pohjautuvia internet- ja toimistoviestinnän ratkaisuja. Lisäksi tarjotaan yritysten toivomia entistä monipuolisempia raportointi- ja itsepalvelutyökaluja.

DNA panostaa vahvasti myös suurasiakasmarkkinaan ja hyödyntää siinä Forte Netservicesin asiakas- ja palveluosaamista. Forten maailmanluokan osaaminen vaativien suuryritysten asiakasverkkopalveluissa tuodaan kaikkien DNA:n yritysasiakkaiden saataville samalla kun tietoturva-, yritysdata- ja palvelinkeskustuotteet uudistetaan.


DNA Business

DNA Business 

 

Kemppi Oy luottaa DNA:han

Lahtelainen Kemppi Oy on käyttänyt DNA:n palvelinkeskuspalveluita vuosia. Satoja henkilöitä työllistävän ja kansainvälisesti toimivan Kempin vaatimukset tietoliikennekumppanilleen ovat kovat: ympärivuorokautiset tukipalvelut ja kansainvälisesti yhdenmukainen tietoturva ovat välttämättömyys sen lisäksi, että palveluiden tulee olla kustannustehokkaita, luotettavia ja hallittavia.

Syksyllä 2011 yhteistyö laajeni DNA:n tarjoamaan palvelininfrastruktuuriin kapasiteetti-, operointi- ja tukipalveluineen. Siihen sisältyy DNA:lta vuokrattuja laitteita ja Kempin omia palvelimia, ympärivuorokautista ylläpitoa, valvontaa ja varmuuskopiointia.

– Kemppi tuntee meidät ja käyttää palveluitamme hyvin monipuolisesti. Iloitsemme luottamuksesta, jota asiakassuhteen syveneminen osoittaa, kertoo myyntijohtaja Harry Sjögren.

Kemppi Oy on yksi johtavista kaarihitsauslaitevalmistajista ja tuottavan hitsauksen ratkaisuntarjoajista koko maailmassa. Kempin pääkonttori on Lahdessa, ja sivukonttorit Asikkalassa ja Intian Chennaissa. Kempin päätuotantolaitokset ovat Lahden alueella ja omia toimipisteitä yrityksellä on 14 eri maassa.