Työkalut

DNA:n verkko on valmis kasvavaan liikenteeseen

DNA:n verkkoinfrastruktuuri muodostuu muun muassa valtakunnallisesta siirtoverkosta, matkaviestinverkon tukiasemista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista – kuten mastoista ja laitetiloista – sekä kaapelitelevisio- ja kiinteän verkon laajakaista-asiakkuuksia palvelevista alue- ja liityntäverkoista.

Vuonna 2011 DNA panosti erityisesti matkaviestinnän laajakaistaverkkoon sekä televisio- ja laajakaistapalveluja tarjoavan DNA Welhon valokuitu- ja kaapelilaajakaistaverkkoon. Katsausvuonna yhtiö rakensi lisäksi Suomen kattavinta antennitelevisioverkkoa täydentämään olemassa olevaa kaapelitelevisioverkkoa.

DNA:n verkossa on jo yli kolme miljoonaa liittymää, joista yli kaksi miljoonaa on matkaviestinverkossa ja yli miljoona kiinteässä verkossa.

Koko matkaviestinverkkoa uudistettiin samaan aikaan

Asiakkaiden tarve nopeille langattomille älypuhelin-, tabletti- ja tietokoneyhteyksille on jo nyt niin vahva, että ilman merkittävää tukiasemainfrastruktuurin, siirtoyhteyksien ja taajuuskäytön kehittämistä perinteiset siirtonopeudet eivät jatkossa riitä vastaamaan kysynnän kasvuun.

DNA rakentaa 4G-matkaviestinverkkoa kahdella tekniikalla: DC (Dual Carrier) ja LTE (Long Term Evolution). Yhtiö aloitti alkuvuodesta ensimmäisenä suomalaisena operaattorina 3G-matkaviestinverkon päivittämisen 4G-valmiuteen lisäkantoaaltojen aktivoinnilla eli DC-tekniikalla, joka kaksinkertaistaa tukiaseman radiorajapinnan tiedonsiirtokapasiteetin.

Vuoden lopussa valmius 4G-tasoiseen 42 megabitin maksiminopeuteen sekunnissa saavutettiin yli 130 paikkakunnalla.

Syksyllä 2011 käynnistettiin lisäksi laaja matkaviestinverkon tukiasemien ja niitä palvelevien siirtoyhteyksien päivitys, joka perusominaisuuksien parannuksen lisäksi mahdollistaa 4G LTE -tekniikan käytön.

Päivityksen aikana vaihdetaan olemassa oleva 2G- ja 3G-tukiasematekniikka kokonaisuudessaan 2G-, 3G- ja 4G-teknologioita palvelevaksi moniteknologiaradioratkaisuksi, päivitetään tukiasemien liityntäyhteydet kuitupohjaisiksi ja tehostetaan taajuuskäyttöä, jotta verkko pystyy palvelemaan lisääntyvää älykkäiden päätelaitteiden käyttöä.

Moniteknologiaradio parantaa yhteyksien nopeutta entisestään ja lisää kuuluvuutta myös ilman tukiasemien määrän kasvattamista. DNA otti Oy LM Ericsson AB:n tuottaman ohjelmistopohjaisen teknologian käyttöön ensimmäisenä maailmassa.


DNA:n matkaviestinverkko vuonna 2011

DNA:n matkaviestinverkko vuonna 2011 

Tavoitteena tarjota edelleen nopeimmat yhteydet

Päivityksen tavoite on muun muassa entistä parempi kuuluvuus sisätiloissa, 3G:n tuominen kaikkialle, missä DNA:lla on olemassa oleva 2G/GSM-verkko, sekä Suomen nopeimpien laajakaistapalveluiden tarjoaminen niin mobiilissa kuin kiinteässä verkossa.

Uutta radioteknologiaa testattiin ensimmäisenä kesällä 2011 Hämeenlinnan kaupunkialueella ja Helsingin keskusta-alueilla. Vuoden 2012 alun tavoite on kattaa uudella verkkoteknologialla ja sen mahdollistamalla 4G LTE -palvelulla Helsingin keskusta, Tampere, Turku ja Hämeenlinna.

DNA:n 4G-verkko avattiin kaupalliseen käyttöön joulukuussa. Jatkossa 4G LTE -verkkoa laajennetaan myös muihin suurimpiin kaupunkeihin ja lisätään 3G-verkon maantieteellistä kattavuutta.

Syksyllä aloitettu verkon päivitysprojekti on DNA:n historian suurin. Yhtiö käynnistikin matkaviestiverkkonsa uudistuksen selvästi kilpailijoita rohkeammin, ja sen ansiosta DNA on erittäin kilpailukykyisten matkaviestinpalveluiden tarjoaja myös tulevina vuosina.

"4G-nopeudet yli 130 paikkakunnalle joulukuussa"

DNA 4G viihteeseen ja etätyöhön

 

Myös kiinteän verkon pysyttävä kilpailukykyisenä

Matkaviestinverkon 4G-laajakaistalla voidaan tarjota parempaa palvelua kuin puhelinkupariverkkoon perustuvalla laajakaistalla. 4G korvaa ennen pitkää hitaat ADSL-laajakaistat ja on vahva vaihtoehto kiinteälle verkolle varsinkin etätyö- ja viihdekäytössä.

Nopeat kuitu- ja kaapelipohjaiset laajakaistat pitävät kuitenkin pintansa 4G:n rinnalla. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi DNA Welhon kiinteä kuitu- ja kaapelilaajakaistaverkko päivitettiin teknologiaan, joka valitusta tuotteesta riippuen voi tarjota maksimissaan 200 megabitin siirtonopeuden sekunnissa. Tuotteilla on myös kilpailijoista erottuva nopeuslupaus.

Katsausvuonna tehdyissä testeissä DNA saavutti kaapelilaajakaistaverkossa kyseisen verkkoteknologian maailmanennätyksen, jopa 1,5 gigabitin siirtonopeuden sekunnissa verkosta asiakkaalle.

Uudistusten ansiosta DNA pystyy säilyttämään myös kiinteän verkon laajakaistapalvelun kilpailukyvyn ja erottuvuuden matkaviestinverkon laajakaistan suhteen. Perinteiseen kupariverkkoon perustuva kiinteän verkon laajakaistatarjonta sen sijaan menettää kilpailukykyään.


DNA Welho kaapelitelevisio- ja laajakaistaverkkoon oli vuoden lopussa kytketty jo lähes 600 000 suomalaista taloutta. Tehtyjen investointien ansiosta määrä on mahdollista kasvattaa noin miljoonaan.

Antti KoskinenMitä nopeus minulle merkitsee?

Antti Koskinen, järjestelmäanalyytikko:

"Nopeus tarkoittaa omassa työssäni, että toivottu muutos saadaan toteutettua kokonaisuudessaan onnistuneesti yhdellä kerralla järjestelmiin. Asiakkaani on yleensä sisäinen sidosryhmä ja toteuttajana on ulkoinen toimittaja.

Muutoksilla on yleensä kiire, mutta muutoksen suunnitteluun ja vaikutusten analysointiin on parempi varata aikaa. Perusteellisen suunnittelun ansiosta itse toteutus on nopeampi eikä sitä tarvitse korjailla. Myös dokumentointi ja yhdessä sopiminen on tärkeää, jotta lopputulos on halutun kaltainen. Näin muutoksen läpimenoaika lyhenee ja palvelu on laadukasta sekä asiakkaalle että toteuttavalle toimittajalle.

On parempi siis tehdä asiat kerralla kuntoon, sillä hosumalla luo itselleen ja muille ylimääräistä työtä."

 

Televisiopalvelut kustannustehokkaasti valtakunnalliseksi

DNA:lla on Suomen kaapelitelevisiomarkkinasta yli 40 prosentin osuus, ja vuonna 2011 televisiopalveluiden tarjontaa laajennettiin valtakunnalliseksi. DNA rakensi uusimpaan DVB-T2-teknologiaan perustuvan HDTV-antennilähetysverkon, jolla tavoitettiin vuoden lopussa noin 70 prosenttia kotitalouksista. Alkuvuoden 2012 peittotavoite on 85 prosenttia.

Lähetysverkko on erityisen innovatiivinen ja kustannustehokas. Sen lähettimet hyödyntävät matkaviestinverkkoja varten jo rakennettuja mastoja. Lisäksi kuvan lähetyksessä käytetään SFN-teknologiaa, joka parantaa lähettimien peittoa ja mahdollistaa kuvasignaalin vastaanoton saumattomasti mistä tahansa DNA:n lähettimestä.

Syyskuussa 2011 DNA voitti DVB-T2 HDTV -verkkototeutuksellaan kaksi arvostettua kansainvälistä IBC-palkintoa.


Nopeat teknologiat viestintä- ja viihdepalveluille

Nopeat teknologiat viestintä- ja viihdepalveluille

ennätysvauhdissa

DNA saavutti kaapelilaajakaista-
verkkoon päivitetyn verkkoteknologian maailmanennätyksen, jopa 1,5 gigabitin siirtonopeuden sekunnissa verkosta asiakkaalle.

 

palkittu aNTENNIVERKKO

DNA:n DVB-T2-teknologiaan perustuva HDTV-antennilähetys-
verkko on erityisen innovatiivinen ja kustannustehokas.

Sen lähettimet hyödyntävät matkaviestinverkkoa varten jo rakennettuja mastoja. Lisäksi kuvan lähetyksessä käytetään SFN-teknologiaa, joka parantaa lähettimien peittoa ja mahdollistaa kuvasignaalin vastaanoton saumattomasti mistä tahansa DNA:n lähettimestä.

Syyskuussa 2011 DNA voitti kaksi arvostettua kansainvälistä IBC-palkintoa, mukaan lukien tuomariston erikoispalkinnon, nopean maksutelevisioliike-
toiminnan käynnistämisen ja verkkototeutuksen innovatiivisuuden ansiosta.