Työkalut

Kasvua kilpaillulla markkinalla

Tietoliikennealan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat paitsi yleinen taloustilanne myös IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten yleistymisen myötä, muu markkinakehitys, matkaviestinverkkojen yhdysliikennemaksujen tasainen leikkaaminen sekä kiristynyt kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla.

Alan toimijoiden välinen kireä kilpailu johtaa kasvaviin hintapaineisiin. Liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvattaminen pienellä, kokonaisarvoltaan vakaalla markkinalla on haastavaa ja syntyy muun muassa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden, palvelupaketoinnin, toiminnan tehostamisen, paremman asiakaspalvelun sekä hintakilpailulla saatavan volyymin kautta.

Kilpailun myötä tietoliikennetoimijoiden liiketoimintalogiikat eriytyvät: osa keskittyy yksittäisiin palveluihin, osa laajaan tarjoomaan. Markkinalle tulee myös uusia toimijoita kuten mediayhtiöt, päätelaitevalmistajat, internet-toimijat ja ICT-talot. Osa niistä on kansainvälisesti toimivia konserneja.

Samaan aikaan operaattoreilla on sisällön ja tiedonsiirtokanavien lähentyessä toisiaan mahdollisuus laajentua uusille alueille kuten joukkoviestintään ja sisältöpalveluihin.

Tietoliikennetoimijoiden kasvu ja kilpailukyky riippuvat vahvasti teknisistä valinnoista. Kuluttajien ja yritysten muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää tekniikan jatkuvaa kehittämistä; muun muassa kasvava mobiilidataliikenne vaatii entistä nopeampia ja tehokkaampia verkkoyhteyksiä.

Uusimman tekniikan tarve on selkeä myös nopeasti muuttuvalla televisiomarkkinalla. Lisääntyvä kilpailu tuo aiempaa tehokkaamman tavan rakentaa verkkoja ja hyödyntää rajallista ja arvokasta taajuusvarantoa. Tämä mahdollistaa huomattavasti suuremman kanavakapasiteetin, mikä puolestaan antaa uusia vaihtoehtoja tv-sisällön tarjoajille ja helpottaa maksutelevision yleistymistä.