Työkalut

Tietoliikennemarkkina jatkuvassa muutoksessa

Megatrendit ohjaavat toimintaympäristöä

DNA on tunnistanut yhdessä sidosryhmiensä kanssa kolme tärkeintä megatrendiä, jotka vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön tulevina vuosina: palvelujen sähköistyminen, palvelujen yhdenmukaistuminen ja väestörakenteen muutos.

"Megatrendeinä palvelujen sähköistyminen ja yhdenmukaistuminen sekä väestömuutos"

Palvelut ja vuorovaikutus verkossa

Kiinteistä laajakaistayhteyksistä, puhe- ja tekstiviestipalveluista sekä enenevässä määrin myös mobiililaajakaistasta on tullut kansalaisten peruspalveluita. Mobiililaajakaistan käyttöä lisää erityisesti kannettavien päätelaitteiden määrän voimakas nousu.

Laajakaistayhteyksiä käytetään palveluihin, etätyöhön ja -opetukseen, yhteydenpitoon, tiedonhakuun ja viihteeseen. Aiemmin henkilökohtaisesti tarjotut palvelut ja viestintä ovat siirtymässä verkkoon viestintäteknologian kehittyessä, ja tiedon sähköinen jakelu lisääntyy.

Palvelut paitsi siirtyvät verkkoon myös yhdenmukaistuvat, kun puhe-, data-, tv- ja muut viestintä- ja viihdepalvelut lähenevät toisiaan. Niitä käytetään yhä enemmän matkaviestinverkossa älykkäillä kannettavilla päätelaitteilla. Käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Uusia palveluita vanhenevalle väestölle

Suomen väestön huoltosuhde nousee nopeasti ja väestörakenne muuttuu, mikä muuttaa palvelutarpeita. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee lähes 30 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä samalla kun työikäisten osuus pienenee erityisesti suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.

Vanhusväestön määrän kasvaessa laajakaistayhteydet ja -palvelut mahdollistavat heille pitkäaikaisemman itsenäisen asumisen, kun etäterveydenhoito-, turva- ja muut palvelut voidaan soveltuvin osin tarjota verkon kautta. Mahdollisuus hoitaa asioita sähköisesti myös vähentää liikkumistarvetta, kun liikkuminen on vaikeaa.

Operaattoreiden tarjoama mobiilivarmenne sähköiseen tunnistautumiseen edesauttaa osaltaan ikääntyvän väestön ja haja-asutusalueilla asuvien henkilöiden esteetöntä pääsyä sähköisiin palveluihin.

Markkinakehitys 2011–2016

Markkinakehitys 2011-2016