Työkalut

Liiketoiminnat: kasvua tv-toiminnasta ja asiakasverkoista

Palveluiden paketointia kuluttajille

Suomen televisiomarkkina on hajanainen, joten valtakunnalliselle toimijalle on kysyntää. Katsausvuonna DNA täydensi kaapelitelevisiopeittoaan lähes maan kattavalla antennitelevisioverkolla ja laajensi samalla maksutelevisioliiketoimintaa antennitelevisioon.

DNA:n televisioliiketoiminnan strategia perustuu hybridimalliin, jossa yhtiö paketoi, myy ja jakelee lineaarista sisältöä päätelaitteisiin kaapeli- ja antenniverkossa sekä on-demand-palveluna tai videona laajakaistan kautta.

Vuoden lopussa DNA:n teräväpiirtotelevisiotarjonta oli Suomen laajin sekä kaapeli- että antenniverkossa. Lisäksi yhtiöllä on vahva maksutelevision ohjelmistovalikoima.

Laajakaistaliiketoiminnan keskeisiä valintoja on parasta asiakaskokemusta tarjoavien palveluiden rakentaminen hyödyntämällä nopeaa laajakaistaverkkoa. Puheliikenteessä DNA panostaa älypuhelinten myyntiin, liikkuvan laajakaistan lisäpalveluihin ja palveluiden kokonaispaketointiin. Yhtiö pyrkii myös vähentämään matkaviestinliikenteen päätelaitesubventiota.

Yritysten asiakasverkot tukemaan päätelaitteita

DNA panostaa erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen aina myynnistä palvelun toimittamiseen ja ylläpitoon. Yritysliiketoiminta tukee asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisten asiakasverkko- ja viestintäpalveluiden toimintaa.

Vuonna 2011 mobiilidatapalveluiden kuluttajistumisen seurauksena yritysten asiakkaiden valinnat alkoivat vaikuttaa entistä vahvemmin yritysten verkkoratkaisuhin − käyttäjien valinnat kuluttajina vaikuttavat heidän valintoihinsa asiakkaina. Asiakasverkkoja hyödyntävä päätelaitevalikoima muuttuu vähitellen yhä monipuolisemmaksi, ja yritysten tietotekniikkaratkaisuja on kehitettävä tukemaan paremmin käyttäjien erilaisia päätelaitteita.

DNA kehittää asiakasverkkotarjoomaa lisäarvopalveluilla ja parantaa asiakasverkoissa käytettävien data- ja mobiilidatapalveluiden laatua ja nopeutta. Mobiilidatapalveluiden kysyntää katsausvuonna kasvatti erityisesti liikkuvan työn lisääntyminen.

Viestintäpalvelumarkkinassa DNA kehittää uutta mobiilivaihdepalveluaan ja tarjoaa yritysten toivomia entistä monipuolisempia raportointi- ja itsepalvelutyökaluja.

Yritysliiketoiminta siirtyy vahvemmin myös suurasiakasmarkkinaan ja hyödyntää siinä Forte Netservicesin asiakas- ja palveluosaamista. Suuryritysten asiakasverkkopalveluosaaminen tuodaan kaikkien DNA:n yritysasiakkaiden saataville samalla kun tietoturva-, yritysdata- ja palvelinkeskustuotteet uudistetaan.


Matkaviestinnän liittymämäärät kasvussa

Matkaviestinnän liittymämäärät kasvussa 

Vuonna 2012

Tuotepaketointi lisääntyy markkinalla:

  • muuttaa markkinaa merkittävästi
  • helpottaa asiakkaiden valintoja
  • lisää laskutuksen ennustettavuutta

DNA:n tv-liiketoiminta laajenee valtakunnalliseksi

Mahdollinen matkaviestinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto vaikuttaa myynnin rakenteeseen