Työkalut

 

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2011Osakkeet, kpl Äänimäärä Osuus, %
Finda Oy 2 495 490 2 495 490 26,0
Sanoma Entertainment Finland Oy * 2 027 167 2 027 167 21,1
Oulu ICT Oy 1 698 997 1 698 997 17,7
PHP Liiketoiminta Oyj ** 1 513 856 1 513 856 15,8
Osuuskunta KPY 993 864 993 864 10,3
Anvia Oyj 294 312 294 312 3,1
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 227 423 227 423 2,4
Lohjan Puhelin Oy 220 877 220 877 2,3
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy 70 460 70 460 0,7
Karjaan Puhelin Oy 16 971 16 971 0,2
Kymmenen suurinta yhteensä 9 559 417 9 559 417 99,6
Muut 51 259 51 259 0,4
Yhteensä 9 610 676 9 610 676 100,0

* DNA:n muut pääomistajat sopivat 23.2.2012 ostavansa Sanoma-konsernin omistamat DNA Oy:n osakkeet.

** PHP Liiketoiminta Oyj:n omistamien DNA Oy:n osakkeiden siirto sen emoyhtiölle PHP Holding Oy:lle merkittiin DNA:n osakasluetteloon 6.2.2012.