Työkalut

Yleiset hallinnointiperiaatteet

DNA Oy on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat valtakunnallisen DNA Oy -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (www.cgfinland.fi) yhtiö poikkeaa suosituksen 51 osalta; DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska yhtiöllä ei ole pörssiin listattuja instrumentteja.