Työkalut

Sisäpiirihallinto

DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska yhtiöllä ei ole pörssiin listattuja instrumentteja.