Työkalut

Palkitseminen

DNA:n yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön hallitus.

Hallituksen palkitsemisen valmistelu sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelu tapahtuu palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien antamisesta.