DNA Oy

 

Liikevaihdon ja liiketuloksen kasvu jatkui  

 
 
 
 

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. 

LOKA-JOULUKUU 2012

 • Liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia 201,8 miljoonaan euroon (190,2). Liikevaihtoa kasvattivat matkaviestinliittymien määrän kasvu ja päätelaitteiden myynti. Käyttökate kasvoi 6,8 prosenttia 49,6 miljoonaan euroon (46,5) eli 24,6 prosenttiin liikevaihdosta (24,4) toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoman operatiivisen tehostumisen ja myynnin kulujen laskun ansiosta.
 • Liikevoitto laski 10,0 prosenttia 11,9 miljoonaan euroon (13,2) eli 5,9 prosenttiin liikevaihdosta (7,0). Liikevoiton lasku johtui loppuvuonna lisääntyneistä käyttöomaisuuden aktivoinneista, jotka vaikuttivat poistojen nousuun.
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 22 000 liittymällä.
 • Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski neljänneksen aikana 11 000 liittymällä.

 

 

 

TAMMI–JOULUKUU 2012

   • Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 769,2 miljoonaan euroon (727,5). Liikevaihtoa kasvattivat liittymäliikevaihdon kasvu ja päätelaitteiden myynti.
   • Käyttökate kasvoi 1,2 prosenttia 190,7 miljoonaan euroon (188,4) eli 24,8 prosenttiin liikevaihdosta (25,9 %) toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoman operatiivisen tehostumisen ja myynnin kulujen laskun vuoksi.
   • Liikevoitto kasvoi 10,4 prosenttia 56,1 miljoonaan euroon (50,8) eli 7,3 prosenttiin liikevaihdosta (7,0). Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikutti operatiivisen tehostumisen lisäksi poistojen aleneminen.
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vertailukauden lopusta 7,7 prosenttia 2 406 000 liittymään
   (2 234 000).
    1. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,7 euroa (20,8).
    2. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,5 prosenttia (15,7).
   • Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski ja oli joulukuun lopussa 1 027 000 liittymää (1 039 000). Alenema johtui kiinteiden puhelinliittymien vähenemisestä


   • Vuoden 2013 näkymät

    Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan vuonna 2013 kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla.
 
 
Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. € 10–12/2012 10–12/2011 muutos - % 1–12/2012 1–12/2011 muutos - %
Liikevaihto 201,8 190,2 6,1 % 769,2 727,5 5,7 %
Käyttökate 49,6 46,5 6,8 % 190,7 188,4 1,2 %
- osuus liikevaihdosta, % 24,6 % 24,4 %
24,8 % 25,9 %
Poistot 37,7 33,2
134,6 137,6
Liikevoitto 11,9 13,2 −10,0 % 56,1 50,8 10,4 %
- osuus liikevaihdosta, % 5,9 % 7,0 %
7,3 % 7,0 %
Tulos ennen veroja 10,1 11,3
48,3 46,2
Tilikauden tulos 7,3 10,3 −28,8 % 36,1 35,8 1,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,1 6,9
7,2 6,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 5,6 6,7
6,3 5,7
Investoinnit 43,0 49,5
136,3 119,5
Rahavirta investointien jälkeen** 11,9 −3,1
33,6 9,0

Nettovelka, milj. e 257,7 153,2
257,7 153,2
Nettovelka/käyttökate 1,30 0,82
1,35 0,81
Velkaantumisaste (gearing), % 48,7 24,5
48,7 24,5
Omavaraisuusaste, % 54,1 62,2
54,1 62,2
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 427 1 035
1 427 1 035
*liukuva 12 kk
**sisältää yritysostot

 

Lisätietoja:

Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi (at) dna.fi
Timo Karppinen, talousjohtaja, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

 

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2013:

21.3.2013 yhtiökokous
26.4.2013 osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013
19.7.2013 osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013
25.10.2013 osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Vuoden 2012 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10.
Kaikki raportit julkaistaan internetissä http://annualreporting.dna.fi/2011/ suomeksi ja englanniksi.

 

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dna.fi

 

Yhteystiedot | Sivukartta | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy