DNA Oy

 

DNA vahvana muuttuvassa

markkinassa

 

 
 
 
 

Yhteenveto

HEINÄ–SYYSKUU 2012

 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta 189,2 miljoonaan euroon (185,4). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti päätelaitteiden myynti ja matkaviestin- kiinteistö- ja kaapeliliittymien määrän kasvu.
 • Käyttökate nousi 53,0 miljoonaan euroon (44,8) eli 28,0 prosenttiin liikevaihdosta (24,1) toiminnan uudelleenjärjestelyiden ja alentuneiden päätelaitesubventioiden vuoksi.
 • Liikevoitto nousi 19,7 miljoonaan euroon (11,2) eli 10,4 prosenttiin liikevaihdosta (6,0).

 

 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vertailukauden lopusta 7,7 prosenttia 2 406 000 liittymään
  (2 234 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,7 euroa (20,8).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,5 prosenttia (15,7).
 • Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi vertailukauden lopusta
  1 038 000 liittymään (1 035 000).

 

TAMMI–SYYSKUU 2012

   • Liikevaihto nousi vertailukaudesta 567,4 miljoonaan euroon (537,4). Liikevaihtoa kasvattivat liittymäliikevaihdon kasvu ja päätelaitteiden myynti.
   • Käyttökate heikkeni hieman 141,1 miljoonaan euroon (141,9) eli 24,9 prosenttiin liikevaihdosta (26,4 %). Syy tähän on ensimmäisen vuosineljänneksen suuremmat verkko-, palvelu-, henkilöstö- ja markkinointikulut sekä ensimmäiselle vuosi-neljännekselle kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus.
   • Liikevoitto nousi 44,2 miljoonaan euroon (37,6) eli 7,8 prosenttiin liikevaihdosta (7,0).


   • Parannamme hieman vuoden 2012 näkymiä. Arvioimme konsernin rahoitusaseman pysyvän hyvänä vuonna 2012 ja liikevaihdon kasvavan. Euromääräisen käyttökatteen arvioimme olevan viime vuoden tasoa ja liikevoiton nousevan hieman edellisestä vuodesta.
   • Aiemmassa kvartaalissa arvioimme euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton jäävän hieman edellisestä vuodesta.
 
 

Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Milj. € 7–9/2012 7–9/2011 1–9/2012 1–9/2011
Liikevaihto 189,2 185,4 567,4 537,4
Käyttökate 53,0 44,8 141,1* 141,9
- osuus liikevaihdosta, % 28,0 % 24,1 % 24,9 %* 26,4 %
Poistot 33,3 33,6 96,9 104,3
Liikevoitto 19,7 11,2 44,2* 37,6
- osuus liikevaihdosta, % 10,4 % 6,0 % 7,8 %* 7,0 %
Tulos ennen veroja 17,5 10,3 38,2* 34,8
Tilikauden tulos 12,7 7,3 28,8* 25,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %** 10,1 6,0 7,6* 6,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %** 9,8 4,8 6,7* 5,4
Investoinnit 34,2 27,2 93,3 70,7
Rahavirta investointien jälkeen*** 9,1 −21,1 21,8 12,1

Nettovelka, milj. e 264,0 150,1
Nettovelka/käyttökate 1,40 0,79
Velkaantumisaste (gearing), % 50,6 24,4
Omavaraisuusaste, % 54,3 64,7
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 426 1 014

*sisältää 2,5 miljoonan euron yt-varauksen

**oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi

***sisältää yritysostot ja rahoitusleasingsopimukset

 

Lisätietoja:

Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi (at) dna.fi
Timo Karppinen, talousjohtaja,  puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dna.fi

 

www.dna.fi | Yhteystiedot | Sivukartta | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy