DNA Oy

DNA:n liikevaihto kasvoi, kiinteiden kulujen nousu heikensi käyttökatetta

 
 
 
 

Yhteenveto

 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta 186,6 miljoonaan euroon (173,2). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti päätelaitteiden myynti.
 • Käyttökate heikkeni 38,6 miljoonaan euroon (49,8) eli 20,7 prosenttiin liikevaihdosta suurempien verkko-, palvelu-, henkilöstö- ja markkinointikulujen sekä katsauskaudelle kirjatun 3,2 miljoonan euron yt-varauksen vuoksi. Vertailukauden tulosta paransi arvioitua pienempien integraatiokustannusten purku.
 • Poistot olivat 31,2 miljoonaa euroa (35,5), ja liikevoitto laski 7,4 miljoonaan euroon (14,3) eli 4,0 prosenttiin liikevaihdosta.
 • DNA ja yhtiön pääomistajat ostivat Sanomalta yhteensä 2 027 167 DNA Oy:n osaketta.
 • DNA ilmoitti 30.3.2012 aloittavansa yt-neuvottelut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi.

 

 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vertailukauden lopusta 2 329 000 liittymään (2 112 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 20,0 euroa (20,5).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,8 prosenttia (19,1).
   • Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski vertailukauden lopusta 1 024 000 liittymään (1 051 000) puheliittymien määrän vähenemisen vuoksi.
 • DNA:n vuoden 2012 näkymät ovat muuttuneet. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2012 ja liikevaihdon kasvavan. Euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan heikommat kuin vuonna 2011 (aiemmin: käyttökate samalla tasolla, liikevoitto suurempien poistojen vuoksi vertailuvuotta alempi), mutta liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn tavoite on parantaa niitä jo kuluvan vuoden loppua kohti.
 
 

Keskeiset tunnusluvut


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Milj. € 1–3/2012 1–3/2011 Muutos, %
Liikevaihto 186,6 173,2 7,7
Käyttökate 38,6* 49,8 −22,6
- osuus liikevaihdosta, % 20,7* 28,8
Poistot 31,2 35,5 −12,2
Liikevoitto 7,4* 14,3 −48,3
- osuus liikevaihdosta, % 4,0* 8,3
Tulos ennen veroja 5,7* 13,4 −57,2
Tilikauden tulos 4,3* 9,8 −56,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %** 3,9* 7,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %** 3,0* 6,4
Investoinnit 23,4 18,0 30,0
Rahavirta investointien jälkeen*** −8,9 25,9 −134,4


31.3.2012 31.3.2011
Nettovelka, milj. e 288,6 128,7 125,1
Nettovelka/käyttökate 1,87 0,65 187,7
Velkaantumisaste (gearing), % 58,0 21,5
Omavaraisuusaste, % 51,7 65,2
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 045 982 6,4

*sisältää 3,2 miljoonan euron yt-varauksen

**12 kuukautta keskimäärin

***sisältää yritysostot ja rahoitusleasingsopimukset

 

Lisätietoja:

Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi (at) dna.fi

Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen (at) dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dna.fi

 

www.dna.fi | Yhteystiedot | Sivukartta | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy